Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Početna (Brix) | Početna (Vaga)

Fiskalna vaga SunMicro Fiscal

Poslovna aplikacija SunMicro Fiscal u kombinaciji sa fiskalnom vagom SunMicro Fiscal omogućuje kompletnu evidenciju prodaje robe. Funkcionalnost se može proširiti sa poslovnim aplikacijama Veleprodaja i maloprodaja s kojima se prodaja na fiskalnoj vagi integrira u materijalno poslovanje i evidencije zalihe robe.

Aplikaciju čine sljedeći programi:Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.