Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Početna
Izbornik >Osnovni podaci

Odjeli

Odjeli su organizacijske jedinice koje čine zasebne cjeline koja obrađuje vlastite podatke i/ili poslovne transakcije, bilo financijske, materijalne ili nematerijalne. Primjeri:

  • Podataka koji se obrađuju u jednom odjelu mogu biti npr. zalihe robe u skladištu, članovi političke stranke u podružnici…
  • Financijske transakcije u jednom odjelu mogu biti računi maloprodaje u trgovini, računi za pružene usluge u servisu, uplate i isplate blagajne…
  • Materijalne transakcija u jednom odjelu su primke, izdatnice, otpremnice…
  • Nematerijalnih transakcija koje se mogu razvrstati po odjelima su npr. radni nalozi.

Svaka tvrtka mora imati barem jedan odjel, a može ih imati i više.
Odjeli se u načelu vežu izravno za tvrtku, ali u iznimnim situacijama moguće je da tvrtka ima hijerarhiju odjela, i tada se odjel veže za nadređeni odjel. Na ovaj način je moguće stvoriti složene organizacijske strukture kao npr. u nacionalnim organizacijama (npr. politička stranka) gdje je organizacija organizirana hijerarhijski od odjela u mjesnom odboru koji pripada općinskoj ili gradskoj organizaciji koja pripada županijskoj organizaciji koja pripada regionalnoj organizaciji itd.

Podaci

~OSTALI PODACI~

  • {Ima članove} - Podatak se prikazuje u odjelima udruga i političkih stranaka. Omogućuje pridruživanje člana odjelu. Npr. podružnice političkih stranaka imaju članova ali ne i županijska ili regionalna organizacija jer su to organizacijske jedinice kojima pripadaju podružnice. Izuzetno je važno da taj podatak nije postavljen odjelima koji su hijerahijski iznad najniže razine.
  • {Lista email adresa} - Također se koristi za udruge u političke stranke koje imaju online obrazac za upis članova. Kod online upisa člana se svima na ovoj listi šalje informacija ovo novo upisanoj online pristupnici.

Postavke

Ikonom se administratorima prikazuje kartica sa postavkama odjela.Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.