Korisnički alati

Site alati


hr:brix:departments
Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Početna
Izbornik >Osnovni podaci

Odjeli

Odjeli su organizacijske jedinice koje čine zasebne cjeline koja obrađuje vlastite podatke i/ili poslovne transakcije, bilo financijske, materijalne ili nematerijalne. Primjeri:

  • Podataka koji se obrađuju u jednom odjelu mogu biti npr. zalihe robe u skladištu, članovi političke stranke u podružnici…
  • Financijske transakcije u jednom odjelu mogu biti računi maloprodaje u trgovini, računi za pružene usluge u servisu, uplate i isplate blagajne…
  • Materijalne transakcija u jednom odjelu su primke, izdatnice, otpremnice…
  • Nematerijalnih transakcija koje se mogu razvrstati po odjelima su npr. radni nalozi.

Svaka tvrtka mora imati barem jedan odjel, a može ih imati i više.
Odjeli se u načelu vežu izravno za tvrtku, ali u iznimnim situacijama moguće je da tvrtka ima hijerarhiju odjela, i tada se odjel veže za nadređeni odjel. Na ovaj način je moguće stvoriti složene organizacijske strukture kao npr. u nacionalnim organizacijama (npr. politička stranka) gdje je organizacija organizirana hijerarhijski od odjela u mjesnom odboru koji pripada općinskoj ili gradskoj organizaciji koja pripada županijskoj organizaciji koja pripada regionalnoj organizaciji itd.

Podaci odjela su raspoređeni u sljedećim karticama

Napomene:
  • Kod otvaranja nove tvrtke automatski se toj tvrtci otvara i jedan odjel sa šifrom i nazivom “0”. Prvo treba “iskoristiti” taj odjel tako da se tom odjelu isprave podaci. Nakon toga se po potrebi mogu dodavati novi odjeli.


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.
hr/brix/departments.txt · Zadnja izmjena: 13/10/2020 07:55 od Zoran Spoja