Korisnički alati

Site alati


hr:brix:locations
Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Početna | Fakture | Fiskalna vaga SunMicro Fiscal | Fiskalna kasa micraDt | Pčelarstvo

Lokacije/Naplatna mjesta

Lokacija je fizičko mjesto na kojem se nalazi jedan uređaj (npr. Pčelarstvo).
Naplatno mjesto je također fizičko mjesto na kojem se nalazi jedan naplatni uređaj (npr. Fiskalna vaga SunMicro Fiscal ili Fiskalna kasa micraDt).

Svaka se lokacija ili naplatno mjesto veže za jedan odjel. Jedan odjel može imati više lokacija odnosno naplatnih uređaja.

Primjeri:

  • Jedna trgovina može imati više naplatnih uređaja (registar blagajni, fiskalnih vaga i sl.) - svaki uređaj ima svoje naplatno mjesto.
  • Jedan pčelinjak sa više pčelarski vaga ispod pojedinih košnica - svaka vaga (košnica) ima svoju lokaciju a sve lokacije pripadaju jednom pčelinjaku (pčelinjak se vodi kao odjel).

Naplatno mjesto

~OSNOVNO~

Zadaje se vrsta uređaja na naplatnom mjestu, broj naplatnog uređaja (koji se ispisuje na računu), odjelu kojemu pripada naplatno mjesto i tekst kojeg treba ispisati u naslovu uređaja.

~OPERATERI~

Operateri se upisuju odabirom zaposlenika koji mora biti aktivan i imati upisanu oznaku operatera.

~SUNMICRO ROBA~ | ~MICRADT ROBA~

U ovoj kartici se šifra artikla (PLU) na naplatnom uređaju povezuje sa robom/uslugom u tvrtci.

Također se za potrebe programiranja naplatnog uređaja mogu upisati skraćeni nazivi roba/usluga.

Napomena:

  • Ukoliko se naplatnom uređaju samostalno programirati novi artikla (PLU), kod prve prodaje tog artikla sustav će automatski upisati novu robu u podacima Brix-a i toj robi, ukoliko je tvrtka u sustavu PDV-a, dodijeliti stopu PDV-a od 25%. Ukoliko tvrtka nije u sustavu PDV-a neće joj dodijeliti stopu PDV-a.


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.
hr/brix/locations.txt · Zadnja izmjena: 29/09/2020 19:47 od Zoran Spoja