Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Početna | Veleprodaja | Maloprodaja
Izbornik > Osnovni podaci

Cjenici

Mogučnosti cjenika:

  • Više različitih cjenika.
  • Upis cijene koje će vrijediti od nekog datuma čime se omogućuje priprema cijena koja će vrijediti od nekog datum u budućnosti. Računi će uvijek uzeti cijenu koja vrijedi na datum izdavanja računa.
  • Mogućnost definiranja cjenika za svaku valutu
  • Mogućnost “odblokiranja” cijena, tj dozvolu promjene cijene u trenutku izrade računa tako da se pored cijene označi okvir “DP”.

Napomene:

  • Ako je cijena u cjeniku nula onda se stavka briše iz cjenika i u računima je uvijek dozvoljen upis cijene.
  • Dozvola promjene cijene se zadaje za svaku valutu zasebno.


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.