Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Početna | Veleprodaja | Maloprodaja
Izbornik > Osnovni podaci

Cjenici

Mogučnosti aplikacije cjenici:

  • Više različitih cjenika
  • Upis cijene koje će vrijediti od nekog datuma čime se omogućuje priprema cijena koja će vrijediti od nekog datum u budućnosti. Računi će uvijek uzeti cijenu koja vrijedi na datum izdavanja računa.

Napomene:

  • Ako je cijena u cjeniku nula onda se stavka briše iz cjenika i u računima je uvijek dozvoljen upis cijene.


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.