Korisnički alati

Site alati


hr:brix:price_lists
Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Početna | Veleprodaja | Maloprodaja
Izbornik > Osnovni podaci

Cjenici

Mogućnosti:

 • Više različitih cjenika.
 • Upis cijene koje će vrijediti od nekog datuma čime se omogućuje priprema cijena koja će vrijediti od nekog datum u budućnosti. Računi i ponude uvijek uzimaju cijenu koja vrijedi na datum izdavanja računa ili ponude.
 • Mogućnost definiranja cjenika za pojedinačne valute.
 • Mogućnost “deblokiranja” fiksnih cijena, tj dozvolu promjene cijene u trenutku izrade računa.

Značenje pojedinih podataka u cjeniku:

 • PDV uključen - Upisane cijene uključuju PDV
 • Valuta - Valuta upisanih cijena u cjeniku
 • Upis novih cijena koje vrijede od datuma - Kod upisa novih cijena potrebno je ovdje upisati datum od kada nove cijene vrijede. Ukoliko se želi ispraviti neka ranije upisana cijena, treba upisati datum kada je ta ranija cijena vrijedila.
 • UC - Ukoliko je označen, u fakturama i ponudama tom artiklu je omogućena promjena cijene, tj. upis druge cijene u odnosu na onu koja je zadana cjenikom.

Napomene:

 1. Ako je cijena u cjeniku nula onda se stavka briše iz cjenika i u računima je uvijek dozvoljen upis cijene.
 2. Dozvola promjene cijene se zadaje za svaku valutu zasebno.

Određivanje cijene

Cijena u fakturama i sl. se programski određuje po sljedećoj hijerahiji (koristi se prva “pronađena” cijena):

 1. Izravno upisana cijena (npr. u stavci fakture)
 2. Cijena iz cjenika zadanog u partneru
 3. Cijena iz cjenika zadanog u odjelu
 4. Cijena iz cjenika zadanog u tvrtci


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.
hr/brix/price_lists.txt · Zadnja izmjena: 07/03/2020 11:22 od Zoran Spoja