Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Početna

Udruge

Poslovna aplikacija Udruge omogućuje cjelovitu evidenciju i upravljanje podacima udruge. Primarna funkcije su evidencija članova, komunikacija s članovima putem SMS-a, emaila i newslettera te obavljanje ostalih aktivnosti kao što su vođenje blagajni, članarina, donacija itd.

Aplikaciju čine sljedeći programi:

U aplikaciju se po potrebi mogu integrirati i sljedeći moduli:

PostupciViše o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.