Korisnički alati

Site alati


hr:brix:departments:ostalo
Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Odjeli

~OSTALI PODACI~

 • {Aktivno} - Postaviti ukoliko se u odjelu izdaju računi koje treba fiskalizirati
 • {Oznaka poslovnog prostora} - Oznaka poslovnog prostora prema pravilima fisklaizacije. Oznaka je proizvoljna i može se sastojati od brojeva i/ili slova.
  • Primjeri nekih “logika” oznake:
   • “P”, “S”, “W”… prema djelatnosti odjela Prodaja, Software, Web trgovina
   • “R”, “Z”… prema mjestima odjela Rijeka i Zagreb
   • “1”, “2”… prema šiframa odjela
   • “P1”, “P2”…
  • Napomena: Ako se odjelu tokom kalendarske godine promjeni oznaka poslovnog prostora obavezno se u postavkama odjela mora uvesti i novi broj naplatnog uređaja. Redoslijed brojeva računa kreće od broja 1, osim u slučaju da je oznaka tokom godine već upotrebljena u kojem slučaju će broj računa nastaviti raniji niz.
 • {Lokacija}
 • {Odgovorna osoba} - Odabir i upis odgovorne osobe koja mora prethodno bit upisana u zaposlenicima.
 • {Datum zadnjeg dokumenta} - Ukoliko se u odjelu materijalni dokumenti (fakture, izdatnice, primke i sl.) retroaktivno upisuju potrebno je inicijalno, po otvaranju odjela, ovdje upisati 01. siječnja u godini za koju se upisuju dokumenti i vremenom 09:00 (zbog vremenskih zona). Ovaj se datum koristi za kontrolu slijednosti brojeva i datuma dokumenata u odjelu. Nakon inicijalnog upisa ovog datuma, Brix zaključivanjem dokumenata u odjela ažurira ovaj podataka te se tu prikazuje datum i vrijeme zadnjeg upisanog dokumenta u predmetnom odjelu.
  • Napomena: Kad je ovaj podatak jednom upisan ne smije se više ispravljati jer će se poremetiti slijednost brojeva i datuma dokumenta kao i materijalne i financijske vrijednosti zaliha. Posljedični popravak podataka je zahtjevan posao!
 • {IBAN}
 • {Lista email adresa} - Upisane emai adrese se koristi za sljedeće:
  • Popis primatelja automatiziranih izvještaja iz odjela. Npr. Izvještaj o stanju zaliha.
  • Udruge i političke stranke koje imaju online obrazac za upis članova. Kod online upisa člana se svima na ovoj listi šalje informacija o novo upisanoj online pristupnici.
 • {Vrsta zalihe} i {Konto zalihe} - Vrsta i kontozalihe koja je pretežito uskladištena u odjelu. Ukoliko ovaj podatak nije upisan na odjelu nije moguć upis materijalnih dokumenata kao što su primke, izdatnice i sl.
 • {Konto prihoda usluga} - Alternativna računovodstvena konta na kojoj se vode prihodi od prodaje usluga tuzemnim kupcima, EU kupcima i kupcima izvan EU.
 • {Likvidator URA} -
 • {Likvidator IRA} -
 • {Ima članove} - Podatak se prikazuje u odjelima udruga i političkih stranaka. Omogućuje pridruživanje člana odjelu. Npr. podružnice političkih stranaka imaju članova ali ne i županijska ili regionalna organizacija jer su to organizacijske jedinice kojima pripadaju podružnice. Izuzetno je važno da taj podatak nije postavljen odjelima koji su hijerahijski iznad najniže razine.


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.
hr/brix/departments/ostalo.txt · Zadnja izmjena: 29/04/2021 10:15 od Zoran Spoja