Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Brix | Računi | Servis
Izbornik >Dnevno

Računi

Storno računa

Račun se stornira u tri koraka:

  1. tipkom pokrenuti postupak storno
  2. u {Opaske} upisati razlog storniranja
  3. tipkom potvrditi storno

Elektronsko potpisivanje računa

Ukoliko je omogućeno elektronsko potpisivanje i slanje računa sljedeće je dostupno:

  • U listi računa je vidljiv stupac “E” a računima koji su e-potpisani prikazuje se zelena kvačica
  • U dijalogu za ispis računa se dodatno prikazuje ikona kojim se račun e-potpisuje i šalje kupcu. Račun će se poslati kao email poruka kupcu i prijavljenom korisniku koji račun šalje na e-potpisivanje.
  • U obrascima i ispisima računa se dodatno prikazuje podataka o Id-u e-potpisanog računa


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.