Korisnički alati

Site alati


hr:brix:companies:memorandum
Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Tvrtke

~MEMORANDUM~

Ovdje se upisuju podaci za ispis dokumenata na memorandumu tvrtke ako npr. računi, ponude…

  • Logotip - slika logotipa. Ako nema slike u polju 'Zaglavlje dokumenta', onda se na memorandumu ispisuje ovaj logotip i tekst iz podataka.
  • Zaglavlje dokumenta - slika zaglavlja memoranduma s logotipom i svim ostalim podacima koji dolaze u zaglavlje. Ispisuje se samo na memorandumu i treba imati rezoluciju od najmanje 150 dpi (preporuka je 300dpi), visinu do 2cm i širinu do 16,5cm.
  • Podnožje dokumenta - slika podnožja dokumenta sa svim podacima. Slika treba imati rezoluciju od najmanje 150 dpi (preporuka je 300dpi), visinu do 2cm i širinu točno 19 cm.
  • Tekst podnožja - ako nema slike podnožja, može se upisati odgovarajući tekst u više redova. Ako se ne upiše niti tekst, podnožje će se generirati iz podataka o tvrtki.

Kod ispisa dokumenata na memorandumu tvrtke moguće je za svaku pojedinu vrstu dokumenta dodati tekst koji će se ispisati iznad podnožja dokumenta. Ovi tekstovi se upisuju u obrascu Tekst dokumenta.

Tehnički detalji

Minimalna rezolucija svih slika 150dpi, a preporučena rezolucija je 300dpi.

Sve slike moraju biti PNG formatu.

Slika Veličina 150dpi 300dpi
Logotip visina 2cm Visina do 236 pixela i širine do maksimalno 708 pixela
Zaglavlje Visina do 236 pixela i širina do maksimalno 1948 pixela
Podnožje Visina do 236 pixela i širina točno 2244 pixela


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.
hr/brix/companies/memorandum.txt · Zadnja izmjena: 02/01/2020 08:14 od Zoran Spoja

Stranični alati