Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Općenito o aplikacijama

Prijava na poslužitelj

Programe u aplikacijama dijelimo na tri cijeline:

Neposredno po Prijava na sustav korisniku se prikazuje Osnovni izbornik.

Osnovni izbornik

Neposredno nakon prijave prikazuje se osnovni izbornik u kojem se nalaze slijedeće opcije:

Poslovne aplikacije pokretanje korisniku prilagođen izbornik sa poslovnim aplikacijama
Adresar - osobni Ažuriranje i pregled osobnog adresara
Adresar - grupni Ažuriranje i pregled grupnog adresara1)
Promjena lozinke (password) Promjena lozinke

Postavke e-pošta

Postavke se mijenjaju u prozoru postavki koji se poziva tipkom [F12] ili klikom na gumb postavke u donjem lijevom kutu prozora e-pošte.

Potpis

Lozinka

Adresar

Adresar može biti osobni ili grupni. Poziva se iz osnovnog izbornika ili gumbima u programu e-pošta.

Adresar nije vezan za šifrarnik partnera. Adresar je sinhroniziran s gmail-ovim adresarom adresarom u android pametnim telefonima. Kada dodate novi kontakt ili ispravljate podatke postojećeg kontakta (telefon, telefaks, adresa e-pošte…) putem aplikacije adresar ili putem gmail-ovog adresara ili na android pametnom telefonu, sve se promjene sinhroniziraju u podacima aplikacije, na pametnom telefonu i u gmail adresaru.

Moguća je i sinhronizacija s adresarom raznih programa za e-poštu, kao npr. Google Gmail i Mozilla Thunderbird.

1)
zajednički adresar za grupu korisnika


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.