Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Izvještaji

Kod pozivanja izvještaja treba iz izbornika odabrati mjesto gdje se izvještaj želi ispisati ili poslati.

U ovom se izborniku mjesto ispisa bira upisom broja1) i potvrđuje tipkom <ENTER>.

Izvješta je moguće poslati na jedan od raspoloživih pisača, pregledati na ekran ili poslati e-poštom.

Pregled izvještaja na ekran

Kretanje kroz prikazani izvještaj izvodi se slijedećim tipkama:

L R okretanje stranice
h j k l pomicanje sadržaja (scroll)
+ - uvećanje i smanjenje
w izjednači veličinu prozora i prikazane stranice
r ponovno učitaj prikazani izvještaj
. pgdn right space sljedeća stranica
, pgup left b prethodna stranica
< > preskok deset stranica naprijed/nazad
m zabilježi stranicu
t odlazak na zabilježenu stranicu
1m zabilježi stranicu u registar 1
1t odlazak na stranicu zabilježenu u registar 1
123g odlazak na stranicu 123
/ pronalaženje texta
n N pronalaženje sljedećeg/prethodnog text
c prebacivanje prikaza izvještaja u boji ili crno-bijelo

Slanje dokumenata i izvještaja e-poštom

Program omogućuje slanje dokumenta i izvještaja e-poštom u PDF formatu.

Odabirom izvještaja u izborniku pozivanja izvještaja upisujete broj 88. Nadalje upisujete podatke izvještaja kojeg šaljete. Potvrdom izvještaja otvara se skočni prozor u kojem upisujete adresu e-pošte primatelja, te eventualni tekst. Potpis e-pošte (primjerice: vaši kontaktni podaci) može se unaprijed definirati ili ispravljati. Izvještaj se automatski postavlja kao privitak. Zadani naslov e-pošte je naziv izvještaja i moguće ju je promijeniti jednostavnim upisom. Klikom na gumb [pošalji] e-pošta se šalje na odabrane adrese.

Primatelje možete unaprijed definirati u adresaru.

1)
broj koji se nalazi ispred željenog mjesta ispisa


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.