Korisnički alati

Site alati


hr:brix:goods_ins

Početna | Veleprodaja | Maloprodaja
Izbornik > Dnevno

Primke

Primka robe može imati pet faza odnosno statusa:

 1. Priprema - primka je u pripremi, moguće je ažuriranje svih podataka kao i brisanje cijelog dokumenta
 2. Zalihe - upisane su i potvrđeni svi artikli sa primljenima količinama, nije moguće dodavanje novih ili ispravak podataka upisanih artikala, moguće je samo storno cijele primke. U listi je prikazana zelenom bojom.
 3. Nabava - upisani su i zaključeni podaci vezani za nabavnu kalkulaciju: nabavne cijene, rabati, zavisni troškovi i sl. U listi je prikazana plavom bojom.
 4. Prodaja - svim artiklima je upisana i potvrđena prodajna cijena. U listi je prikazana crnom bojom.
 5. <color #ed1c24>Stornirano</color> - primka je stornirana. U listi je prikazana crvenom bojom.

Stvarna zaliha na skladištu se ažurira tek po zaključivanju nabavne kalkulacije ili storniranja primke.

Svakom korisniku je moguće dodijeliti do koje faze je ovlašten zaključiti primku. Npr skadištaru se omogućuje upis i zaključivanje samo do faze Zalihe. referentu nabave mogu je upis i zaključivanje samo Nabavne kaluklacije, a referentu prodaje upis i zaključivanje Prodajne kalkulacije.

Podvrste primke

Podaci

Kartica ~OSNOVNO~

 • {Vrsta} -
 • {Broj} -
 • {Datum} - Datum primke, ujedno i datum kada se registrira ulaz robe na zalihe
 • {Datum kalkulacije nabave} -
 • {Datum prodajne kalkulacije} -
 • {Dobavljač} - Dobavljač robe
 • {Vezni dokument} -
 • {Valuta} - Valuta računa robe
 • {Iznos dobavljača} - Ukupan iznos računa dobavljača bez PDV-a sa zavisnim troškovima koje je dobavljač obračunao i umanjeno za sve rabate i popuste. Taj je iznos na računu dobavljača najčešće iskazan kao “Osnovica za PDV”.
 • {Troškovi dobavljača} - Iznos zavisnih troškova koje je dobavljač obračunao umanjen za eventualno odobren rabat ili popust na zavisnom trošku.
 • Ostali troškovi - U ovom oviru se upisuje ostali zavisni troškovi vezani za predmetnu roba koji nisu navedeni u osnovnom računu za robu. To su npr. troškovi dostavljača robe, špeditera, carine i sl. Upisuju se iznosi bez PDV-a.
  • {Dobavljač} - Dobavljač zavisnog troška
  • {Ulazni račun} - Ukoliko je u računovodstvu uveden, ulazni račun dobavljača zavisnog troška.
  • {Valuta} - Valuta računa zavisnog troška
  • {Iznos u valuti} - Iznos računa zavisnog troška bez PDV-a u imanjen za eventualno odobrene rabate i/ili popuste.
hr/brix/goods_ins.txt · Zadnja izmjena: 05/12/2019 08:36 od Zoran Spoja

Stranični alati