Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Elektronsko potpisivanje i slanje računa

Ukoliko je omogućeno elektronsko potpisivanje i slanje računa, sljedeće je dostupno:

  • U listi računa je vidljiv stupac “E” a računima koji su e-potpisani prikazuje se zelena kvačica
  • U dijalogu za ispis računa se dodatno prikazuje ikona kojim se račun e-potpisuje i šalje kupcu. Račun će se poslati kao email poruka kupcu i prijavljenom korisniku koji račun šalje na e-potpisivanje.
  • U obrascima i ispisima računa se dodatno prikazuje podataka o Id-u e-potpisanog računa

Za elektronsko potpisivanje i dostavu računa, Brix koristi servis Moj eRačun.

Ukoliko želite omogućiti eRačun u okviru Brix-a trebate podršci MICRO PROCESS-a emailom (podrska@micro-process.hr) dostaviti korisničko ime ili ID i lozinku koju ste primili od servisa Moj eRačun. Zahtjev za korištenje te usluge pokrećete popunjavanjem ovog obrasca. Nakon popunjavanja slijedite upute i na koncu ćete primiti korisničko ime ili ID i zaporku.

Svakako proučite Vodič za korisnike i pročitajte Učestala pitanja.

Ukoliko Vaš kupac nije primio račun, provjerite status računa na portalu Moje eRačun1) i u slučaju neke greške, prijaviti ovdje.

Ukoliko kod slanje računa na elektronsko potpisivanje primite grešku, grešku trebate prvo prijaviti ovdje uz napomenu da korisite programsko rješenje MICRO PROCESS. Primljeni odgovor sa podacima o broju računa prosljedite na podrska@micro-process.hr.

Partneri (pravne osobe) obveznici javne nabave

Ako je primatelj e-Računa obveznik javne nabave i ima više poslovnih jedinica, moraju u obrascu Partneri imat upisan podatak Fina Id.
Fina Id se upisuje samo za poslovne jedinice partnera a može se saznati ovdje ili ovdje.
Bitno je upisati šifru poslovne jedinice, nikako ne ID:

Partnerima (pravne osobe) koji su obveznici javne nabave treba upisati i podatak Primatelji eRačuna (popis jedne ili više email adresa na koje se dostavljaju e-Računi).

Ukoliko treba upisati više odjela nekih pravnih osoba, u MICRO PROCESS treba poslati tablicu (Libreoffice, Excel…) sa sljedećim stupcima: OIB, Naziv nadređene osoba, Naziv odjela, Fina ID odjela.

20/09/2019 15:37 · Zoran Spoja
1)
Korisničko ime i lozinka koju ste primili od servisa Moj eRačun


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.