Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Sitan inventar

Za svako poduzeće u kojem se vodi sitan inventar otvaramo posebnu organizacijsku jedinicu kao skladište SI, te se svi dokumenti koji se odnose na SI knjiže u toj organizacijskoj jedinici. Uobičajen ašifra organizacijske jedinice je 099.

Početni izbornik ima sljedeće opcije:Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.