Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Putni nalozi

Ovaj modul dio je sustava Oblak koji služi za izdavanje i obračun putnih naloga. Obuhvaćena su putovanja u zemlji i inozemstvu uz korištenje raznih oblika prijevoza uključujući privatni automobil. U sklopu ovog modula nalaze se svi programi iz modula Evidencija korištenja vozila.

Modul se sastoji od slijedećih cjelina:

Osnovni podaci

  • Tvrtke - osnovni podaci o tvrtki ili obrtu
  • Odjeli - podaci o odjelima unutar tvrtke ili obrta
  • Vozila - podaci o vozilima koja su obuhvaćena evidencijom o korištenju.
  • Relacije - podaci o putnim relacijama koje su obuhvaćene evidencijom.

Dnevno

  • Tečajne liste - automatski se prenosi tečajna lista HNB koju možete koristiti za obračun putnih troškova u inozemstvu.
  • Vožnje - pregled i unos podataka o korištenju vozila.
  • Putni nalog - izadavanje putnih naloga i obračun putnih troškova.

Sustav

  • Korisnici - održavanje podataka o korisnicima sustava.


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.