Korisnički alati

Site alati


hr:oblak:kase-art

Roba i usluge

Dio modula: Fiskalni uređaji, Prodaja (CRM), Zadaci (TMS).

Program služi za unos i održavanje podataka o robama i uslugama koje se prodaju putem fiskalnih uređaja SunMicroFiscal ili MicraDt. Usluge se mogu prodavati i preko modula Zadaci (TMS).

Tražilica

Iznad tražilice nalazi se mogućnost izbora tvrtke, ako ih ima više, i odjela za koji se traži roba ili usluga. To je zato što odjeli mogu imati različite artikle i usluge, različite šifre i različite cijene. Koji šifrarnik artikala se koristi određeno je u podacima o odjelu.

Tražilica se sastoji od dvije kartice:

1. Traži

Lista artikala se može izdvojiti po slijedećim kriterijima:

 • Vrsta - ovdje treba izabrati vrstu fiskalnog uređaja za kojeg se traže podaci o artiklima. Podaci su zapravo isti, ali se razlikuju šifre i kratki nazivi artikla. Ostaviti prazno za artikle i usluge koje se ne prodaju preko naplatnih uređaja.
 • Grupa - prikazati artikle samo iz izabrane grupe.
 • Oznaka - prikazati artikle s izabranom oznakom. Upisuju se u programu Oznake.
 • Naziv - prikazati artikle čiji naziv sadrži upisanu riječ.
 • Šifra - prikazati artikl sa upisanom šifrom (ovisno o vrsti fiskalnog uređaja).
 • Barkod - prikazati artikle čiji barkod sadrži upisane brojke.
 • Kataloški broj - prikazati artikle čiji kataloški broj sadrži upisane znakove.
 • Jedinica mjere - prikazati artikle s izabranom jedinicom mjere.
 • Status - prikazati sve artikle, samo aktivne ili samo neaktivne.

1. Ispisi

Kartica sadrži tri tipke za ispis PDF dokumenata:

 • Ispis artikala - možete izabrati jednu grupu ili ispisati artikle po svim grupama.
 • Ispis slika - svaki artikl može imati svoju sliku ili koristiti standardnu sliku koja postoji u sustavu. Ispisuje se jedna stranica slika počevši od šifre artikla koja se upiše u dijalogu za ispis. Ovaj ispis može poslužiti kao pomoćno sredstvo (podsjetnik) za rad na naplatnom uređaju.

 • Ispis naljepnica - služi za ispis slika artikala na naljepnice koje se postavljaju na tipke fiskalne vage SunMicroFiscal. Ispisuju se dva seta naljepnica na jednom A4 papiru.

Lista

Na listi se prikazuju slijedeći podaci: Šifra, Barkod, Naziv, Naziv za (kasu ili vagu), Jedinica mjere, PDV tarifa, Trošarina i Maloprodajna cijena (MPC). Iznad liste je tipka <Dodaj> koja služi za unos novih artikala. Tipka za brisanje ne postoji jer se artikli ne smiju brisani. Ako treba, mogu se deaktivirati, i kasnije ponovo aktivirati, ali brisati se ne smiju. Ispred tipke za ispravak, u svakom redu liste, nalazi se tipka <Postaviti> koja služi za postavljanje slike.

Obrazac

U obrazac se upisuju slijedeći podaci:

 • Vrsta - odabrati da li je to roba ili je usluga.
 • SC-Šifra - ovdje se upisuje osnovna šifra koja nema veze sa šiframa koje se koriste na kasama i vagama. Ova šifra se koristi u drugim aplikacijama. Možete ostaviti prazno, ako je ne namjeravate koristiti.
 • Šifra za vage - ovdje se upisuje šifra za vage, odnosno redni broj na vagama. Pojavljuje se samo ako ste izabrali vrstu uređaja “Fiskalna vaga”. Prihvaća se broj od 0 do 99. To je kapacitet vage.
 • Šifra za kase - upisujete šifru odnosno redni broj na kasama. Dozvoljena vrijednost je od 0 do 999. To je kapacitet registar blagajne.
 • Barkod - upišite, ako ga namjeravate koristiti.
 • Kataloški broj - upišite katalošku oznaku do 20 znakova, ako je namjeravate koristiti.
 • Naziv - ovo je redovni (puni) naziv artikla ili usluge do 35 znakova.
 • Naziv za vage - upisujete kratki naziv koji se koristi na vagama i može imati do 23 znaka.
 • Naziv za kase - upisujete kratki naziv koji se ispisuje na kasama i može imati do 26 znakova.
 • Jedinica mjere - izaberite jedinicu mjere za artikl ili uslugu.
 • PDV tarifa - izaberite tarifnu grupu za obračun PDV-a.
 • Trošarina - izaberite tarifnu grupu za obračun poreza na promet (trošarine).
 • Grupa - izaberite grupu artikla ili usluge.
 • Oznake - možete izabrati jednu ili više oznaka za robu ili uslugu.
 • Aktivan - označite ako je artikl aktivan, odnosno u prodaji. Ako ga privremeno ne prodajete, uklonite oznaku. Isto vrijedi i za uslugu.
 • Standardna slika - izaberite jednu od standardnih (postojećih) slika za artikl. Ako standardna slika ne postoji, možete dodati fotografiju tog artikla.
 • Cijena - upisati cijenu za artikl ili uslugu.
 • Porez je uključen u cijenu - označiti ako je u gore upisanoj cijeni uključen PDV.
 • Slobodan unos cijene - označiti ako se cijena smije slobodno unositi (bez cjenika).
 • Fotografija - ovdje možete postaviti fotografiju artikla.
hr/oblak/kase-art.txt · Zadnja izmjena: 21/08/2018 08:28 (vanjsko uređivanje)

Stranični alati