Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Početna
Izbornik > Sustav

Predlošci dokumenata

Kod izrade dokumenta na osnovi predloška, podatak u Naziv predloška će se u dokumentu upisati u podatak Opis izrađenog dokumenta.Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.