Korisnički alati

Site alati


hr:brix:price_lists

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice.

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
hr:brix:price_lists [07/03/2020 11:21]
Zoran Spoja [Cjenici]
hr:brix:price_lists [07/03/2020 11:22] (trenutno)
Zoran Spoja [Cjenici]
Redak 13: Redak 13:
   * **//Valuta//** - Valuta upisanih cijena u cjeniku   * **//Valuta//** - Valuta upisanih cijena u cjeniku
   * **//Upis novih cijena koje vrijede od datuma//** - Kod upisa novih cijena potrebno je ovdje upisati datum od kada nove cijene vrijede. Ukoliko se želi ispraviti neka ranije upisana cijena, treba upisati datum kada je ta ranija cijena vrijedila.   * **//Upis novih cijena koje vrijede od datuma//** - Kod upisa novih cijena potrebno je ovdje upisati datum od kada nove cijene vrijede. Ukoliko se želi ispraviti neka ranije upisana cijena, treba upisati datum kada je ta ranija cijena vrijedila.
-  * **//UC/** - Ukoliko je označen, u fakturama i ponudama tom artiklu je omogućena promjena cijene, tj. upis druge cijene u odnosu na onu koja je zadana cjenikom.+  * **//UC//** - Ukoliko je označen, u fakturama i ponudama tom artiklu je omogućena promjena cijene, tj. upis druge cijene u odnosu na onu koja je zadana cjenikom.
  
 **Napomene:** **Napomene:**
hr/brix/price_lists.txt · Zadnja izmjena: 07/03/2020 11:22 od Zoran Spoja