Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
hr:brix:groups [17/03/2019 09:26]
Zoran Spoja
hr:brix:groups [22/01/2020 12:20] (trenutno)
Zoran Spoja
Redak 1: Redak 1:
 [[hr:​brix:​]] | [[hr:​brix:​invoices]] | [[hr:​brix:​servis]]\\ [[hr:​brix:​]] | [[hr:​brix:​invoices]] | [[hr:​brix:​servis]]\\
 Izbornik //>​Šifrarnici//​ Izbornik //>​Šifrarnici//​
-====== Grupe roba/​usluga ​====== +====== Grupe artikala ​====== 
-Grupiranje roba usluga+Artikli se obavezno grupiraju, makar svi bili u jednoj grupi.\\ 
 +Svaka [[hr:​brix:​goods#​Vrste artikala|vrsta artikla]] ima svoje grupe.\\ 
 +Šifra grupe se sastoji od četiri znaka (slova i/ili znamenki).\\ 
 +Brix razlikuje mala i velika slova.\\ 
 +Prva tri znaka predstavljaju sintetiku (nadgrupu) ​ne mogu se dodijeliti artiklu. U artiklima je moguće odabir samo grupe sa četiri znaka.


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.