Korisnički alati

Site alati


hr:brix:groups

Brix | Fakture | Servis | Web trgovina
Izbornik >Šifrarnici

Grupe artikala

Artikli se obavezno grupiraju, makar svi bili u jednoj grupi.
Svaka vrsta artikla ima svoje grupe.
Šifra grupe se sastoji od četiri znaka (slova i/ili znamenki).
Brix razlikuje mala i velika slova.
Prva tri znaka predstavljaju sintetiku (nadgrupu) i ne mogu se dodijeliti artiklu. U artiklima je moguće odabir samo grupe sa četiri znaka.

hr/brix/groups.txt · Zadnja izmjena: 13/04/2020 13:04 od Zoran Spoja

Stranični alati