Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Početna | Fiskalna vaga SunMicro Fiscal | Fiskalna kasa micraDt
Izbornik >Osnovni podaci

Dnevni prometi

U ovom se obrascu prikazuje lista dnevnih prometa. Svaki pojedinačni dnevni promet predstavlja zbroj svih pojedinačnih “malih” POS računa izdanih na fiskalnom uređaju (vaga SunMicro Fiscal ili registar blagajna micra Dt) tijekom jednog radnog dana.

U filteru obrasca se nalazi Status koji može biti U pripremi ili Zaključeno kojim se bira prikaz relevantnih dnevnih prometa. Zaključkom dnevnog prometa za tvrtke koji koriste upravljanje zalihama pokreće se razduživanje skladišta.

U obrascu dnevnih prometa gdje prikazana lista dnevnih prometa ikonom se pozivaju sljedeći ispisi:

  • Dnevni promet
  • Financijski izvještaj
  • Dnevni prometi
  • Prodaja roba/usluga
  • POS računi

Po odabiru dnevnog prometa se prikazuje popis dnevnih računa. U kartici ~STAVKE~ se prikazuje zbroj prodanih roba i usluga. Ikona daje ispis sa zbrojem prodanih roba i usluga.

Naknadni ispis računa

Odabirom pojedinačnog dnevnog prometa prikazat će se lista POS računa u odabranom dnevnom prometu. Odabirom POS računa prikazat će se pojedinosti POS računa. Kada je prikazan pojedinačni POS račun, ikonom u gornjem desnom kutu moguće je ispisati POS račun.

Ispis R1/R2 računa na osnovi POS računa

Ukoliko se u obrascu POS računa dodijeli kupca (partnera), prikazat će se ikona kojim se ispisuje R1/R2 račun.Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.