Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
hr:brix:departments [15/01/2020 15:54]
Zoran Spoja [Podaci]
hr:brix:departments [19/01/2020 08:43] (trenutno)
Zoran Spoja [Podaci]
Redak 11: Redak 11:
 Odjeli se u načelu vežu izravno za tvrtku, ali u iznimnim situacijama moguće je da tvrtka ima hijerarhiju odjela, i tada se odjel veže za nadređeni odjel. Na ovaj način je moguće stvoriti složene organizacijske strukture kao npr. u nacionalnim organizacijama (npr. politička stranka) gdje je organizacija organizirana hijerarhijski od odjela u mjesnom odboru koji pripada općinskoj ili gradskoj organizaciji koja pripada županijskoj organizaciji koja pripada regionalnoj organizaciji itd. Odjeli se u načelu vežu izravno za tvrtku, ali u iznimnim situacijama moguće je da tvrtka ima hijerarhiju odjela, i tada se odjel veže za nadređeni odjel. Na ovaj način je moguće stvoriti složene organizacijske strukture kao npr. u nacionalnim organizacijama (npr. politička stranka) gdje je organizacija organizirana hijerarhijski od odjela u mjesnom odboru koji pripada općinskoj ili gradskoj organizaciji koja pripada županijskoj organizaciji koja pripada regionalnoj organizaciji itd.
  
-===== Podaci ​===== +Podaci odjela su raspoređeni sljedećim karticama
- +
-**~OSTALI PODACI~** +
-  * **//​Aktivno//​** -  +
-  * **//Oznaka poslovnog prostora//​** - Oznaka poslovnog prostora prema pravilima fisklaizacije. Oznaka je proizvoljna i može se sastojati od brojeva i/ili slova. Pročitati donje napomene! Primjeri nekih "​logika"​ oznake: +
-    * "​P",​ "​S"​... prema djelatnosti ​odjela ​Prodaja i Software +
-    * "​R",​ "​Z"​... prema mjestima odjela Rijeka i Zagreb +
-    * "​1",​ "​2"​... prema šiframa odjela +
-    * "​P1",​ "​P2"​...  +
-  * **//​Odgovorna osoba//** -  +
-  * **//Datum zadnjeg dokumenta//​** - Prikazuje se datum i vrijeme zadnje upisanog dokumenta u predmetnom odjelu. Ovaj se datum koristi za kontrolu slijednosti datuma dokumenata u odjelima (skladišta) gdje se materijalni dokumenti retroaktivno upisuju. Kad se inicijalno postavlja datum zadnjeg dokumenta onda se vrijeme treba biti najranije na //09:00// (zbog vremenskih zona). +
-  * **//Vrsta zalihe//** - Vrsta zalihe koja je pretežito uskladištena u odjelu. +
-  * **//Konto zalihe//** - Alternativno računovodstveno konto na kojoj se vodi vrijednost zalihe. Zadano konto zalihe je predefinirana za svaku vrstu zalihe. +
-  * **//Konto prihoda usluga//** - Alternativno računovodstveno konto na kojoj se vode prihodi od prodaje usluga. +
-  * **//​Likvidator URA//** -  +
-  * **//​Likvidator IRA//** -  +
-  * **//{Ima članove}//​** - Podatak se prikazuje u odjelima udruga i političkih stranaka. Omogućuje pridruživanje [[hr:​brix:​members|člana]] odjelu. Npr. podružnice političkih stranaka imaju članova ali ne i županijska ili regionalna organizacija jer su to organizacijske jedinice kojima pripadaju podružnice. **Izuzetno je važno** da taj podatak nije postavljen odjelima koji su hijerahijski iznad najniže razine. +
-  * **//{Lista email adresa}//** - Također se koristi za udruge u političke stranke koje imaju online obrazac za upis članova. Kod online upisa člana se svima na ovoj listi šalje informacija ovo novo upisanoj online pristupnici. +
- +
-**Napomene:​** +
-  - Ako se odjelu promjeni oznaka poslovnog prostora tokom godine redoslijed brojeva računa kreće od broja 1, osim u slučaju da je oznaka tokom godine već korištena ​kojem slučaju ​će broj računa nastaviti raniji niz. +
- +
- +
- +
  
 +  * [[hr:​brix:​departments:​osnovno]]
 +  * [[hr:​brix:​departments:​ostalo]]
 ===== Postavke ===== ===== Postavke =====
 Ikonom {{:​hr:​brix:​settings.png?​20}} se [[hr:​brix:​users|administratorima]] prikazuje kartica sa [[hr:​brix:​departments:​settings|postavkama odjela]]. Ikonom {{:​hr:​brix:​settings.png?​20}} se [[hr:​brix:​users|administratorima]] prikazuje kartica sa [[hr:​brix:​departments:​settings|postavkama odjela]].


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.