Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Hrana i Piće

Aplikacija Hrana i Piće dio je sustava tradicionalnog sustava namjenjen za praćenje i upravljanje poslovanja svih vrsta ugostiteljskih objekata (restorana, kafića, slastičarna, ugostiteljstvo u hotelima itd). Sustav materijalno i financijski prati konobare, prodajna mjesta, proizvodna mjesta te skladišta materijala (sirovine). Skladišta materijala razdužuju se prema normativima.

Ovisno o vrsti objekta tehnologija rada može biti sa narudžbama i zbirnim računima (restorani) ili direktnim pojedinačnim izdavanjem računa.

Kod rada s narudžbama tehnologija rada je slijedeća: konobari upisuju narudžbe na registar blagajnama (na “prodajnom mjestu”), računalo narudžbu sortira na hranu i piće te na odgovarajućim mjestima (“proizvodnim mjestima – kuhinja, šank, slastičarna…) tiska narudžbu s podacima o imenu konobara, broju stola, vremenom narudžbe te specifikaciju narudžbe. Kada gost zatraži račun, konobar na registar blagajni upisuje broj stola i sustav sabira sve narudžbe i tiska račun sa detaljnom specifikacijom konzumacije.

Odjele (organizacijske jedinice) u sustavu Hrana i Pića dijelimo na sljedeće:

  • Prodajna mjesta: svaka cjelina koju opslužuju jedan ili više konobara sa jednim ili više naplatnih uređaja.
  • Proizvodna mjesta: kuhinje, šankovi, slastičarne i sl. Svako prodajno mjesto je ujedno i Skladište materijala gdje se vodi materijalna evidencija sirovina od kojih se sastoje Hrana i Piće iz ponude u jelovnicima ili cjenicima)
  • Skladišta trgovačke robe: skladišta gdje vodimo materijalnu i dodatne propisane evidencije za trgovačku robu

Osnovni pojmovi u aplikaciji Hrana i Piće su:

Aplikaciji Hrana i Piće pristupa se putem dva glavna izbornika:

  • Ured - rad sa normativima, cijenama, jelovnicima, obradima prometa i sl.
  • Objekt - rad sa podacima potrebnim za dnevni rad u ugostiteljskom objekt

PostupciViše o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.