Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

~~TALKPAGE~~

Blagajna

Postupci

U novoj godini na prvom blagajničkom izvještaju nedostajat će “donos”. Potrebno je kontakirati MICRO PROCESS radi upisa donosa izravno u podacima.Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.