Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

hr:oblak:zadaci-tms [21/08/2018 08:26] (trenutno)
Redak 1: Redak 1:
 +====== Zadaci (TMS) ======
 +
 +| {{:​oblak:​evidencija-pruzenih-usluga.png?​200 |}}|<​WRAP>​ Modul je sastavni dio sustava [[hr:​oblak:​start]],​ a služi za upravljanje poslovima i zadacima unutar tvrtke. Obuhvaćene su periodične usluge (mjesečne, kvartalne...) održavanja,​ najma i slične ugovorene usluge. Modul sadrži i sustav zahtjeva za pomoć (ticketing - korisnička podrška). Usluge se mogu plaćati predujmom, nakon kojeg slijedi konačni obračun ili po obavljanju (mjesečno).
 +
 +Namjena aplikacije je višestruka i omogućuje sljedeće:
 +  * zaprimanje Zahtjeva za pomoć izravno od klijenata
 +  * upis pojedinačnih poslova i zadataka uz mogućnost zadavanja prioriteta, zadužene osobe, suradnika, opisa slijedeće radnje, evidencije utrošenog vremena...
 +  * evidenciju paušalnih usluga koje treba periodično fakturirati (održavanja,​ najmovi i sl.)
 +  * jedinstveni pregled pruženih usluga prema pojedinom klijentu po **svim** osnovama, pojedinačne zadatke, paušalne usluge, korištenje Oblaka... ​
 +</​WRAP>​|
 +
 +Modul se sastoji od slijedećih cjelina:
 +
 +===== Osnovni podaci =====
 +  * **[[hr:​oblak:​sistem-pod]]** - osnovni podaci o tvrtki ili obrtu.
 +  * **[[hr:​oblak:​sistem-oj]]** - podaci o odjelima unutar tvrtke ili obrta.
 +  * **[[hr:​oblak:​sifarnici-part]]** - podaci o vašim poslovnim partnerima (klijentima).
 +  * **[[hr:​oblak:​kase-gart]]** - šifrarnik grupa roba i usluga koje nudite.
 +  * **[[hr:​oblak:​kase-art]]** - šifrarnik roba i usluga koje nudite.
 +  * **[[hr:​oblak:​sistem-radnici]]** - podaci o djelatnicima (zaposlenicima) koji evidentiraju pružene usluge.
 +
 +===== Dnevno =====
 +  * **[[hr:​oblak:​epu-index]]** - pregled i obrada pristiglih zahtjeva za pomoć. Korespondencija s klijentima. Unos poslova i zadataka.
 +
 +===== Sustav =====
 +  * **[[hr:​oblak:​users-index]]** - održavanje podataka o korisnicima sustava.
 +  * **[[hr:​oblak:​sifarnici-email]]** - prilagođene email poruke koje se šalju iz sustava.
 +
 +===== Preduvjeti za korištenje =====
 +
 +Prilikom upisa osnovnih podataka treba obratiti pažnju na slijedeće:
 +
 +  * **Tvrtke** - za uspješno korištenje '​Zahtjeva za pomoć'​ potrebno je upisati IMAP podatke. Najprije trebate otvoriti posebnu e-mail adresu koja će služiti samo za primanje zahtjeva za pomoć. Kada bilo kakva poruka stigne na ovu email adresu, Oblak će je pročitati, obraditi i spremiti u tablicu zahtjeva za pomoć i nakon toga izbrisati iz pretinca primljene pošte. Da bi se to realiziralo potrebno je upisati ispravne IMAP podatke za tu posebnu email adresu.
 +  * **Partneri** - ako s partnerom imate ugovorene mjesečne usluge održavanja,​ najma i sličnih paušalnih usluga, onda ih trebate upisati, ne samo u [[hr:​oblak:​kase-art]],​ nego i u karticu ~Usluge~. To je zato što sa svakim partnerom ugovarate posebnu cijenu. Osim toga, ovakve usluge možete naplaćivati unaprijed za jedan mjesec, kvartal, polugodište ili za cijelu godinu. To birati u polju '​Obračun'​ u kartici ~Osnovno~. Ako dotičnom partneru ne naplaćujete unaprijed, nego za protekli mjesec, onda ovo polje ostavite prazno. Ugovorene cijene mogu biti u stranoj valuti.
 +
 +===== Prikupljanje zahtjeva za pomoć =====
 +
 +Zahtjeve za pomoć možete prikupljati na dva načina. Jedan je, već opisani način, pomoću posebne email adrese, a drugi je pomoću obrasca u Oblaku. Da bi vaši klijenti mogli pristupiti obrascu, potrebno je da znaju odgovarajuću web adresu na kojoj se nalazi obrazac. To je slijedeća web adresa:
 +
 +https://​oblak.micro-process.hr/​epu/​ticket/​a8fc23c321404088912917a3c3925c26
 +
 +Zadnji niz znakova je ključ koji ima svaka tvrtka u Oblaku. Umjesto prikazanog niza stavite svoj ključ kojeg ćete naći u podacima o tvrtki. Tako formiranu web adresu možete emailom poslati svojim klijentima ili je objaviti na svojim web stranicama. Gornja poveznica je izmišljena i neće vam otvoriti obrazac.
 +
 +Klikom na gornju poveznicu, otvorit će se dijalog za unos korisničkog emaila i zaporke. U ovom slučaju, to je email adresa kontakt osobe vašeg partnera (klijenta). Možete sami upisati sve partnere i njihove kontakt osobe, a možete taj posao prepustiti samim partnerima. U spomenutom dijalogu postoji tipka <​Registracija>​. Klikom na nju otvara se obrazac za unos osnovnih podataka o kontakt osobi i partneru (pravnoj osobi). Registrirana osoba, dobiva svoju zaporku pomoću koje može otvoriti obrazac za unos i pregled zahtjeva za pomoć.
 +
 +U zahtjev za pomoć upisuje se:
 +  * **Predmet** - ovdje treba upisati na koji proizvod (ili uslugu) se odnosi zahtjev za pomoć.
 +  * **Tekst** - ovdje treba što preciznije opisati problem koji se pojavio.
 +
 +U istom obrascu može se, kasnije, pratiti stanje vašeg zahtjeva koje se vidi u kartici ~Status~. U kartici ~Aktivnosti~ možete vidjeti sve poduzete radnje i komunikaciju koja je vezana uz određeni zahtjev. Tipkom <​Dodaj>​ možete poslati svoj odgovor ili potpitanje serviseru. Naravno, komunicirati možete i emailom na način da '​odgovarate'​ na poruke vezane za predmet. Takve poruke u naslovu imaju '​ZZP:'​ i broj predmeta. Svaka email poruka koja ne sadrži ovu oznaku, otvorit će NOVI zahtjev za pomoć.
  


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.