Korisnički alati

Site alati


hr:oblak:users-index

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice.

Poveznica na ovu usporedbu

hr:oblak:users-index [21/08/2018 08:30] (trenutno)
Redak 1: Redak 1:
 +======Korisnici======
 +
 +Dio modula: [[hr:oblak:fiskalni-uredaji]], [[hr:oblak:evidencija-koristenja-vozila]], [[hr:oblak:putni-nalozi]], [[hr:oblak:politicke-stranke]], [[hr:oblak:udruge]], [[hr:oblak:kontrola-pristupa]], [[hr:oblak:evidencija-radnog-vremena]], [[hr:oblak:prodaja-crm]], [[hr:oblak:pcelarstvo]], [[hr:oblak:web-trgovina]], [[hr:oblak:zadaci-tms]].
 +
 +Program služi za održavanje podataka o korisnicima sustava. Ovim podacima može pristupiti samo administrator tvrtke koji ima mogućnost otvaranja novih korisnika i dodjeljivanja prava rada na odjelima i pristupa pojedinim programima (u okviru svojih ovlasti). Administrator ne može nikome dodijeliti prava koja ni sam nema.
 +
 +Korisnik sustava je osoba koja ima svoj email i zaporku kojom se prijavljuje u sustav i može koristiti neke programe u sustavu. Korisnik može, ali ne mora, biti član ili zaposlenik.
 +
 +===== Tražilica =====
 +
 +Obzirom da tvrtka može imati veliki broj korisnika (naročito političke stranke i udruge), potrebna je tražilica za lakše pronalaženje određenog korisnika. Sastoji se od dvije kartice:
 +
 +==== 1. Traži ====
 +Ova kartica služi prikaz liste članova koji zadovoljavaju postavljene uvjete u tražilici. Uvjeti mogu biti slijedeći:
 +
 +  * **Tvrtka** - ako se izabere, prikazuju se samo korisnici koji imaju pravo rada u toj tvrtki.
 +  * **Odjel** - prikazuju se samo korisnici koji imaju pravo rada na tom odjelu.
 +  * **Program** - prikazuju se korisnici koji imaju pravo korištenja izabranog programa.
 +  * **Uloga** - prikazuju se korisnici koji imaju izabranu ulogu (npr. samo 'admin').
 +  * **Status** - možete prikazati sve korisnike, samo blokirane i samo one koji nisu blokirani.
 +  * **Ime** - prikazuju se korisnici čije ime sadrži upisanu riječ.
 +  * **Prezime** - prikazuju se korisnici čije prezime sadrži upisanu riječ.
 +  * **Email** - prikazuju se korisnici čiji email sadrži upisanu riječ.
 +
 +Na dnu tražilice su tipke za slanje email ili SMS poruke svim pronađenim korisnicima. Tu je i tipka <Blokiraj sve korisnike> pomoću koje se svim korisnicima na listi zabranjuje pristup Oblaku.
 +
 +==== 2. Ispisi ====
 +
 +Kartica sadrži tipku <Pregled ovlasti> koja pokreće dijalog za izbor tvrtke i odjela za koji se želi PDF dokument s ispisom svih korisnika i ovlasti koje imaju.
 +
 +===== Lista =====
 +
 +Na listi se prikazuju podaci o korisnicima koji su izabrani tražilicom. Prikazuje se: Ime, Prezime, Email, Mobitel, Naselje i oznaka Osnivač. U svakom redu su tipke za ispravak i brisanje podataka. Brisanje se pojavljuje sa MP administratoru. Ovdje je još jedna tipka koja omogućava administratoru da se prijavi kao dotični korisnik i provjeri da li ima odgovarajuće ovlasti. Iz ovog načina rada izlazi se opcijom **//Vaše ime// > Natrag sebi**.
 +
 +Iznad liste je tipka <Dodaj> koja služi za unos podataka o novim članovima. Na dnu liste su dvije tipke za slanje email ili SMS poruka samo označenim korisnicima. Treća tipka <Blokiraj korisnike> služi zato da se označenim korisnicima zabrani pristup Oblaku.
 +
 +===== Obrazac =====
 +Obrazac služi za unos i održavanje osnovnih podataka o korisniku, ali i mnogih drugih i zato je podijeljen u nekoliko kartica:
 +
 +==== 1. Korisnik ====
 +
 +Ovdje se upisuju osnovni podaci o svakom korisniku sustava [[hr:oblak:start]]. Kartica sadrži slijedeće podatke:
 +
 +  * **Id** - jedinstvena oznaka korisnika koju sustav automatski dodjeljuje. Ne može se mijenjati.
 +  * **Ime** - upisuje se ime korisnika.
 +  * **Prezime** - upisuje se prezime korisnika.
 +  * **Email** - upisuje se email adresa (mora biti jedinstvena). To je ujedno podatak za prijavu u sustav (login).
 +  * **Zaporka** - zaporka za ulaz u sustav. Izaberite što jaču zaporku, dakle onu koja sadrži velika i mala slova, brojke i specijalne znakove.
 +  * **Ključ registracije** - ključ koji se generira prilikom online registracije novog korisnika. Služi za potvrdu registracije. Ako želite blokirati nekog korisnika onda u ovo polje upišite 'blocked' ili 'disabled'. Nakon toga, korisnik se više neće moći prijaviti u sustav. 
 +  * **Jezik** - možete izabrati jezik na kojem želite raditi u sustavu.
 +  * **Potpis** - ovdje se nalazi potpis korisnika koji se u email porukama prikazuje na mjestu označenom sa {potpis}. Najbolje je da ga korisnik sam upiše opcijom **//Vaše ime// > Moji podaci**.
 +  * **Smije slati emailove** - označite ako korisnik smije slati email poruke iz sustava.
 +  * **Smije slati SMS** -  označite ako korisnik smije slati SMS poruke iz sustava.
 +  * **Uloge** - ovdje možete korisniku dodijeliti odgovarajuću ulogu ('admin' - administrator tvrtke ili 'user' - obični korisnik).
 +
 +==== 2. Programi ====
 +
 +U ovoj kartici prikazani su svi programi koje vaša tvrtka ima na raspolaganju. Raspoređeni su u karticama koje odgovaraju nazivima opcija (Šifrarnici, Osnovni podaci, Dnevno, Obrade, Kartice, Pregledi i Sustav). Kliknite na svaku karticu i označite samo one programe koje korisnik smije koristiti. 'Admin' smije koristiti sve programe bez da ih se posebno označi.
 +==== 3. Dozvole ====
 +
 +Ovdje se korisniku dozvoljava rad na pojedinim tvrtkama i odjelima. Kada dodajete novu dozvolu tipkom <Dodaj>, možete odabrati tvrtku i odjel. Ako upišete samo tvrtku, bez odjela, to znači da korisnik smije raditi na svim odjelima te tvrtke. Ako upišete i odjel, onda smije raditi samo na upisanim odjelima. Drugim riječima, ako tvrtka ima desetak odjela, a korisnik smije raditi samo na dva, onda ovdje treba upisati dozvolu za svaki od ta dva odjela posebno.
 +==== 4. Dokumenti ====
 +
 +U ovoj kartici mogu se dodatno ograničiti ili omogućiti radnje na pojedinim vrstama dokumenata. Radi se o dokumentima kojima trebaju pristupati korisnici s različitim ovlastima kao što su putni nalozi. Samo ovlašteni korisnik smije ispuniti putni nalog, a svaki korisnik može popuniti podatke o izvršenju naloga. Na kraju, samo ovlašteni korisnik smije napraviti obračun i zaključiti putni nalog.
 +
 +Prilikom unosa podataka najprije se izabere tvrtka i vrsta dokumenta, a zatim se označe sve radnje koje korisnik smije obaviti nad tim dokumentima. Radnje su slijedeće: kreirati, brisati, ispravljati, zatvoriti, stornirati i listati.
 +
 +Trenutno je ovaj mehanizam podržan samo u [[hr:oblak:putni-nalozi|putnim nalozima]].
 +==== 5. Dnevnici ====
 +
 +U ovoj kartici prikazan je dnevnik aktivnosti pojedinog korisnika. Tu se prikazuje datum i vrijeme prijave na sustav ili odjave iz sustava, IP adresa sa koje došla prijava, izvor i opis radnje. Osim prijave i odjave, moguće je voditi dnevnik i nekih drugih aktivnosti korisnika.
 +
 +Na dnu liste nalazi se tipka <Briši označeno> kojom se iz dnevnika mogu izbrisati označene aktivnosti.
 +
 +===== Opis postupaka =====
 +
 +==== Kako blokirati rad određenom korisniku? ====
 +
 +Dovoljno je u podacima o korisniku u polje **Ključ registracije** upisati riječ 'blocked' ili 'disabled'. Podaci o korisniku će ostati u sustavu kao i sve reference na tog korisnika, ali on se više neće moći prijaviti niti bilo što raditi.
  
hr/oblak/users-index.txt · Zadnja izmjena: 21/08/2018 08:30 (vanjsko uređivanje)