Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

hr:oblak:upis_novog_clana [21/08/2018 08:25] (trenutno)
Redak 1: Redak 1:
 +====== Upis novog člana ======
 +
 +Odnosi se na [[hr:​oblak:​stranke-clanovi]] i [[hr:​oblak:​udruge-clanovi]].
 +
 +  * Obrazac za upis novog člana dobiva se klikom na tipku <​Dodaj>​ koja se nalazi iznad liste članova.
 +  * Ispravak podataka o pojedinom članu ili članici obavlja se tipkom sa ikonom olovke koja se nalazi desno u listi člana.
 +  * Potvrda upisanih upisa podataka vrši se klikom na tipku <​Potvrdi>​ koja se nalazi na dnu obrasca.
 +  * Nakon potvrde upisanih podataka sustav provjerava ispravnost obaveznih podataka te u slučaju grešaka daje opis greške ispod svakog problematičnog podatka. Podatak treba ispraviti i ponovno potvrditi upis. Kad su podaci ispravni u gornjem desnom kutu prikazat će se poruka o uspješnom upisu.
 +  * Na jednoj stranici liste prikazuje se do 30 članova. Promjena stranice omogućena je plavim brojevima odnosno znakovima (na dnu liste članova) na jedan od sljedećih načina: ​
 +    * odabirom broja stranice
 +    * odabirom sljedeće ili prethodne stranice klikom na znak ">"​ odnosno "<"​
 +    * odabirom prve ili zadnje stranice znakovima ">>"​ odnosno "<<"​
  


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.