Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Email tekstovi

Dio sustava Oblak.

Ovdje upisujete tekstove koje želite poslati kao email poruke koristeći sustav Oblak. Radi se o porukama koje se šalju na više adresa i koje mogu biti djelomično personalizirane.

Unose se slijedeći podaci:

  • Naziv - kratki naziv poruke po kojem se razlikuje od drugih.
  • Predmet - predmet poruke koji se pojavljuje kao naslov u emailu.
  • Tekst - tekstualni sadržaj poruke.

U tekst poruke možete ugraditi slijedeće meta oznake: {ime}, {prezime} i {potpis}. Kada procesor za slanje poruka naiđe na ove oznake zamijenit će ih imenom i prezimenom primatelja i potpisom pošiljatelja.

Zastarjele tekstove možete brisati, a s njima će se brisati i sve poslane poruke s tim tekstom.Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.