Korisnički alati

Site alati


hr:oblak:sistem-radnici
Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Zaposlenici

Dio modula: Fiskalni uređaji, Evidencija korištenja vozila, Putni nalozi, Zadaci (TMS)

Program služi za unos i održavanje podataka o zaposlenicima tvrtke kao i vanjskim suradnicima koji su na neki način uključeni u rad same tvrtke kao npr. studenti koji sezonski odrađuju neke poslove ili odgovorne osobe koji nisu zaposlenici tvrtke.

Kod vanjskih suradnika koji se upisuju u zaposlenike treba označiti polje “Vanjski”. Propisano je da ukoliko takva osoba izdaje fiskalne račune, na fiskalizaciju se šalje OIB tvrtke umjesto OIB-a osobe koja nije zaposlenik tvrtke.

Ako će se izdavati R1/2 račune u A4 formatu, u zaposlenike treba upisati podatke o odgovornoj osobi i likvidatoru koji su potrebni za ispis R1 ili R2 računa i potom u odjelima upisati odgovornu osobu i likvidatore.

Tražilica

Tražilica se sastoji od dvije kartice:

1. Traži

Zaposlenike je moguće pronaći prema slijedećim podacima:

 • Odjel - prikazati zaposlenike samo jednog odjela.
 • Spol - prikazati zaposlenike određenog spola.
 • Status - prikazati zaposlenike ovisno o statusu (svi, samo aktivni, samo neaktivni).
 • OIB - prikazati zaposlenika s ovim OIB-om.
 • Ime - prikazati zaposlenike čije ime sadrži ovdje upisanu riječ.
 • Prezime - prikazati sve zaposlenike čije prezime sadrži upisanu riječ.

Na dnu kartice nalazi se tipka kojom možete poslati email poruku svim izabranim zaposlenicima.

2. Ispisi

Ova kartica sadrži tipku <Lista zaposlenika>. Klikom na tipku otvara se dijalog za izbor odjela i spola, nakon čega se prikazuje PDF dokument s listom izabranih zaposlenika.

Lista

Na listi se prikazuje matični broj (MB), Ime i prezime, OIB i oznaka da li je zaposlenik aktivan ili nije. Na kraju svakog reda je tipka (olovka) za pregled i ispravak podataka. Novog zaposlenika upisujete klikom na tipku <Dodaj> koja se nalazi na vrhu liste. S lijeve strane liste možete označiti neke zaposlenike. Na dnu liste nalaze se dvije tipke za slanje email ili SMS poruke izabranim zaposlenicima. Pričekajte da se otvori dijalog u kojem ćete izabrati tekst poruke i odrediti vrijeme slanja.

Obrazac

Obrazac služi za unos, pregled i održavanje podataka o zaposlenicima. Podatke ne možete brisati, ali možete skinuti oznaku 'aktivan', onima koji više nisu zaposleni u tvrtki. Obrazac se sastoji od 4 kartice:

1. Osnovno

Unose se slijedeći podaci:

 • Aktivan - označiti, ako je zaposlenik aktivan. Skinuti oznaku kada napusti tvrtku.
 • Matični (redni) broj - ovaj broj sami dodjeljujete.
 • Odjel - odjel kojem pripada zaposlenik.
 • Državljanstvo - država prebivališta.
 • OIB - identifikacijski broj u toj državi.
 • Ime - ime zaposlenika.
 • Prezime - prezime zaposlenika.
 • Ulica i kućni broj - adresa prebivališta.
 • Naselje prebivališta - upisati dio naziva i odabrati odgovarajuće naselje.
 • Spol - izabrati spol.
 • Vanjski - označiti ukoliko osoba nije zaposlenik tvrtke (npr. učenici, studenti, vanjski suradnici…)1)
 • Stručna sprema - izabrati stručnu spremu zaposlenika.
 • Radno mjesto - upisati naziv radnog mjesta na kojem je zaposlen.

2. Kontakt

Ovdje su podaci potrebni za komunikaciju sa zaposlenikom. Unosi se slijedeće:

 • Kućni telefon
 • Telefon na poslu
 • Mobitel - važno je da format broja bude 09x xxx xxxx. Za brojeve u HR nije potrebno upisivati '++385'.
 • Fax - broj telefaksa, ako ga zaposlenik koristi.
 • Email - email adresa zaposlenika (koju redovno provjerava).
 • Prima SMS - oznaka da zaposlenik želi primati SMS poruke iz Oblaka.
 • Prima email - oznaka da zaposlenik želi primati email poruke iz Oblaka. Ove oznake može mijenjati samo zaposlenik u programu Moji podaci

3. Osobna iskaznica

U ovoj kartici upisuju se podaci o osobnoj iskaznici i rođenju zaposlenika. Traži se:

 • Datum rođenja - upisati datum.
 • Zemlja rođenja - izabrati zemlju rođenja.
 • Mjesto rođenja - upisati mjesto (malim slovima, osim prvog slova).
 • Broj osobne iskaznice - upisati broj osobne iskaznice.
 • Datum izdavanja - upisati datum kada je izdana.
 • Izdala - upisati policijsku upravu koja je izdala osobnu iskaznicu.
 • Vrijedi do - upisati datum do kojeg vrijedi osobna iskaznica.

4. Ostalo

U ovoj kartici upisuje se zanimanje zaposlenika, a može se postaviti i fotografija.

Klikom na tipku s fotoaparatom, otvara se dijalog za postavljanje slike na server. U dijalogu postoje dvije kartice:

 1. ~Dokument~ - u ovoj kartici možete izabrati postojeći dokument (fotografiju) sa svog diska i postaviti je na server.
 2. ~Web kamera~ - ovdje možete napraviti novu fotografiju, ako imate ugrađenu web kameru. Dovoljno je da odredite izrez fotografije (pomičete okvir) i kliknete na tipku s fotoaparatom. Možete podešavati boje i osvjetljenost slike.

Fotografija se neće odmah pojaviti u svom okviru, nego tek kada osvježite stranicu.

1)
Prema Zakonu o fiskalizaciji, ukoliko operater na naplatnim uređajima nije zaposlenik tvrtke, na fiskalizaciju se šalje OIB tvrtke umjesto OIB-a operatera


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.
hr/oblak/sistem-radnici.txt · Zadnja izmjena: 21/08/2018 08:27 (vanjsko uređivanje)