Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Tekstovi dokumenata

Dio modula: Fiskalni uređaji, Prodaja (CRM).

Program služi za unos i održavanje tekstova koji se ispisuju na kraju određenog dokumenta. Može se definirati tekst koji se pojavljuje na svakom dokumentu u tvrtki ili na svakom dokumentu u odjelu. Također se može definirati tekst koji se ispisuje za određenu vrstu dokumenta.

Tražilica

Iznad tražilice nalazi se mogućnost izbora tvrtke, ako ih ima više. Upisani tekstovi mogu se izdvojiti po slijedećim kriterijima:

  • Odjel - ovdje treba izabrati odjel za koji želite prikazati upisane tekstove.
  • Vrsta dokumenta - prikazati tekstove samo za izabranu vrstu dokumenta.

Lista

Na listi se prikazuju slijedeći podaci: Odjel, Vrsta dokumenta. Ako nije upisan odjel, onda se tekst primjenjuje za sve odjele. Na sličan način, ako nije upisana vrsta dokumenta, onda se tekst ispisuje na sve vrste dokumenata.

Obrazac

U obrazac se upisuju slijedeći podaci:

  • Odjel - odabrati odjel za koji će se ispisivati tekst. Ostaviti prazno za ispis na svim odjelima.
  • Vrsta dokumenta - odabrati vrstu dokumenta na kojem će se ispisivati tekst. Ostaviti prazno za ispis teksta na svim vrstama dokumenata.
  • Tekst - tekst koji će se ispisivati na odgovarajućim dokumentima. Tekst se može protezati u nekoliko redova, a novi red započinjete pritiskom na tipku <Enter>.


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.