Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

hr:oblak:sifarnici-part [21/08/2018 08:29] (trenutno)
Redak 1: Redak 1:
 +====== Partneri ======
 +
 +Dio modula: [[hr:​oblak:​fiskalni-uredaji]],​ [[hr:​oblak:​putni-nalozi]],​ [[hr:​oblak:​politicke-stranke]],​ [[hr:​oblak:​udruge]],​ [[hr:​oblak:​kontrola-pristupa]],​ [[hr:​oblak:​prodaja-crm]],​ [[hr:​oblak:​web-trgovina]],​ [[hr:​oblak:​nadzorne-knjige]],​ [[hr:​oblak:​zadaci-tms]].
 +
 +Partneri su pravne osobe s kojima imate poslovne odnose (kupci, dobavljači ...).
 +
 +===== Tražilica =====
 +Tražilica partnera sastoji se od dvije kartice:
 +
 +==== 1. Traži ====
 +Pretraživanje partnera moguće je po slijedećim podacima:
 +  * **Šifra** - jedinstvena šifra partnera koju ste sami odredili.
 +  * **Naziv** - prikazuje sve partnere čiji naziv sadrži upisani pojam.
 +  * **Broj pošte** - prikazuje sve partnere čiji broj sjedišta počinje s upisanim pojmom.
 +  * **Mjesto** - prikazuje sve partnere čiji naziv sjedišta sadrži upisani pojam.
 +  * **Zemlja** - prikazuje partnere iz izabrane zemlje.
 +  * **Oznake** - prikazuje partnere koji imaju izabranu oznaku.
 +  * **Djelatnost** - prikazuje partnere koji imaju izabranu poslovnu djelatnost.
 +  * **Djelatnost udruge** - prikazuje partnere (udruge) koje imaju izabranu djelatnost udruga.
 +
 +Na dnu tražilice nalazi se tipka **<​Pošalji svima email>​**. Klikom na ovu tipku dobit ćete dijalog za upis email poruke koju možete poslati svim izabranim partnerima.
 +
 +==== 2. Ispisi ====
 +Kartica sadrži tipku **<Lista partnera>​**. Klikom na tipku otvorit će se dijalog u kojem možete izabrati određenu zemlju iz koje je partner. Ako ništa ne izaberete, dobit ćete PDF dokument sa listom partnera iz svih zemalja.
 +
 +===== Lista =====
 +Na listi se prikazuju slijedeći podaci:
 +  * **Šifra**
 +  * **OIB**
 +  * **Partner** - jedinstveni ID pravne osobe.
 +  * **Naziv**
 +  * **Mjesto**
 +  * **Telefon**
 +
 +Označenim partnerima možete poslati email klikom na odgovarajuću tipku na dnu liste. Pričekajte nekoliko sekundi dok se ne otvori dijalog za unos poruke. Upišite poruku i pošaljite ju.
 +
 +U svakom redu liste nalazi se tipka <i> za prikaz informacija,​ tipka za ispravak podataka i tipka za brisanje partnera. Brisanje neće biti dozvoljeno, ako je partner sudjelovao u bilo kakvim transakcijama.
 +
 +
 +===== Obrazac =====
 +
 +Obrazac za unos i održavanje podataka o partnerima podijeljen je na 7 kartica.
 +
 +==== 1. Osnovno ====
 +Ovdje se unose osnovni podaci o partneru i pravnoj osobi. Upisuje se slijedeće:
 +
 +  * **Šifra** - šifra od najviše 6 znakova koju sami određujete. Fiskalna vaga prepoznaje ovu šifru prilikom unosa za izdavanje R1/R2 računa. Ukoliko koristite fiskalnu vagu, preporučujemo korištenje kratkih slovčanih šifri. Npr za partnera s nazivom "MICRO PROCESS"​ šifra može biti "​MP"​.
 +  * **Zemlja** - izabrati zemlju u kojoj je sjedište partnera.
 +  * **Pravna osoba** - upisati naziv pravne osobe. Ako je u sustavu [[hr:​oblak:​start]] već upisana pravna osoba s takvim nazivom, možete je izabrati iz padajućeg izbornika, a zatim trebate kliknuti na polje 'Puni naziv' kako bi se prikazali svi podaci o toj pravnoj osobi. Dakle, ne morate ih unositi, ali ih možete ispraviti ukoliko su netočni. Ako pravna osoba nije upisana u sustav, onda u ovo polje, umjesto naziva upišite OIB i sami ispunite ostale podatke.
 +  * **Naziv** - uobičajeni naziv pravne osobe.
 +  * **Puni naziv** - upisati puni naziv pravne osobe.
 +  * **Vrsta pravne osobe** - odabrati vrstu pravne osobe.
 +  * **1. Ovlaštena osoba** - upisati ime i prezime prve ovlaštene osobe.
 +  * **Funkcija** - upisati funkciju prve ovlaštene osobe.
 +  * **2. Ovlaštena osoba** - upisati ime i prezime druge ovlaštene osobe.
 +  * **Funkcija** - upisati funkciju druge ovlaštene osobe.
 +  * **Aktivan** - označiti ako je pravna osoba aktivna (nije brisana iz registra).
 +  * **Obračun** - izabrati razdoblje obračuna usluga koje se plaćaju predujmom. Ako se usluge obračunavaju samo po izvršenju, onda ostavite prazno.
 +  * **Oznake** - dodijeliti jednu ili više unaprijed definiranih oznaka po kojima možete tražiti pravne osobe (partnere).
 +
 +==== 2. Adresa ====
 +Ovdje se upisuje adresa i podaci za kontaktiranje pravne osobe. Upisuje se slijedeće:
 +  * **Ulica** - naziv ulice u kojoj se nalazi sjedište partnera.
 +  * **Broj** - kućni broj
 +  * **Dodatak broju** - dodatak kućnom broju, ako postoji (npr. /1A).
 +  * **Naselje** - odabrati naselje u kojem se nalazi sjedište partnera.
 +  * **Poštanski broj** - poštanski broj sjedišta.
 +  * **Mjesto** - naziv pošte
 +  * **Telefon** - telefonski broj partnera (centrale, ako postoji).
 +  * **Fax** - broj telefaksa.
 +  * **Email** - službena email adresa za komunikaciju s partnerom.
 +  * **Web stranica** - adresa (URL) web stranice, ako postoji. Klikom na tipku pored možete otvoriti web stranicu u novoj kartici preglednika.
 +
 +
 +==== 3. Napomene ====
 +  * **Napomena** - ovdje možete upisivati razne napomene vezane za partnera. Ove napomene su samo za vašu internu upotrebu.
 +==== 4. Kontakti ====
 +U ovu karticu je ugrađen pod-sustav za unos kontakt osoba i njihovih podataka. Detalji se nalaze na poveznici [[hr:​oblak:​crm-kontakti]].
 +Za svaku kontakt osobu koja je zatražila pristup vašim podacima (cjeniku) možete dati dozvolu pristupa tako da označite polje **Dozvola**.
 +Dozvolu možete bilo kada ukinuti, tako da skinete istu oznaku.
 +==== 5. Aktivnosti ====
 +Ova kartica prikazuje svu korespondenciju i ostale aktivnosti koje su vezane za partnera. Tu se nalaze sve poruke koje ste razmjenjivali s kontakt osobama ovog partnera i sve bilješke koje ste napravili u procesu prodaje.
 +Ovdje, također, možete upisivati sve nove poruke koje dobivate ili šaljete partneru. Tu možete vidjeti i poruke koje je generirao sustav kao i sve zahtjeve za pomoć. Više uputa naći ćete na stranicama [[hr:​oblak:​crm-kor]] i [[hr:​oblak:​evidencija-usluga]].
 +==== 6. Kampanje ====
 +
 +Ovdje se nalazi lista prodajnih kampanja u kojima je bio ili je trenutno uključen vaš partner.
 +Za korištenje ovih podataka potrebno je uključiti modul [[hr:​oblak:​prodaja-crm]].
 +==== 7. Usluge sa paušalnim obračunom ====
 +
 +Ovdje možete upisati sve ugovorene usluge koje paušalno obračunavate ovom partneru (klijentu/​korisniku). Upisuju se slijedeći podaci:
 +
 +  * **Odjel** - izabrati odjel iz kojeg se vade cijene usluga.
 +  * **Usluga** - izabrati uslugu iz šifrarnika.
 +  * **Količina** - upisati količinu usluge u jedinici mjere iz šifrarnika. Ako je jedinica mjere '​mj'​ (mjesečno),​ onda se usluga naplaćuje za svaki započeti mjesec. Ako je jedinica mjere '​dan'​ onda je cijena izražena po danu i obračunska jedinica je dan (mjesec se razbija na dane).
 +  * **Cijena** - upisati cijenu po obračunskoj jedinici izraženu u izabranoj valuti.
 +  * **Valuta** - izabrati valutu u kojoj je izražena cijena usluge.
 +  * **Početak** - datum početka korištenja usluge.
 +  * **Završetak** - datum završetka korištenja usluge.
 +
 +Za korištenje ovih podataka potrebno je uključiti modul [[hr:​oblak:​evidencija-usluga]].
  


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.