Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Partneri

Dio modula: Fiskalni uređaji, Putni nalozi, Političke stranke, Udruge, Kontrola pristupa, Prodaja (CRM), Web trgovina, Nadzorne knjige, Zadaci (TMS).

Partneri su pravne osobe s kojima imate poslovne odnose (kupci, dobavljači …).

Tražilica

Tražilica partnera sastoji se od dvije kartice:

1. Traži

Pretraživanje partnera moguće je po slijedećim podacima:

 • Šifra - jedinstvena šifra partnera koju ste sami odredili.
 • Naziv - prikazuje sve partnere čiji naziv sadrži upisani pojam.
 • Broj pošte - prikazuje sve partnere čiji broj sjedišta počinje s upisanim pojmom.
 • Mjesto - prikazuje sve partnere čiji naziv sjedišta sadrži upisani pojam.
 • Zemlja - prikazuje partnere iz izabrane zemlje.
 • Oznake - prikazuje partnere koji imaju izabranu oznaku.
 • Djelatnost - prikazuje partnere koji imaju izabranu poslovnu djelatnost.
 • Djelatnost udruge - prikazuje partnere (udruge) koje imaju izabranu djelatnost udruga.

Na dnu tražilice nalazi se tipka <Pošalji svima email>. Klikom na ovu tipku dobit ćete dijalog za upis email poruke koju možete poslati svim izabranim partnerima.

2. Ispisi

Kartica sadrži tipku <Lista partnera>. Klikom na tipku otvorit će se dijalog u kojem možete izabrati određenu zemlju iz koje je partner. Ako ništa ne izaberete, dobit ćete PDF dokument sa listom partnera iz svih zemalja.

Lista

Na listi se prikazuju slijedeći podaci:

 • Šifra
 • OIB
 • Partner - jedinstveni ID pravne osobe.
 • Naziv
 • Mjesto
 • Telefon

Označenim partnerima možete poslati email klikom na odgovarajuću tipku na dnu liste. Pričekajte nekoliko sekundi dok se ne otvori dijalog za unos poruke. Upišite poruku i pošaljite ju.

U svakom redu liste nalazi se tipka <i> za prikaz informacija, tipka za ispravak podataka i tipka za brisanje partnera. Brisanje neće biti dozvoljeno, ako je partner sudjelovao u bilo kakvim transakcijama.

Obrazac

Obrazac za unos i održavanje podataka o partnerima podijeljen je na 7 kartica.

1. Osnovno

Ovdje se unose osnovni podaci o partneru i pravnoj osobi. Upisuje se slijedeće:

 • Šifra - šifra od najviše 6 znakova koju sami određujete. Fiskalna vaga prepoznaje ovu šifru prilikom unosa za izdavanje R1/R2 računa. Ukoliko koristite fiskalnu vagu, preporučujemo korištenje kratkih slovčanih šifri. Npr za partnera s nazivom “MICRO PROCESS” šifra može biti “MP”. Ne smiju se koristiti jednoslovčane šifre jer takve šifre imaju posebno značenje za načine plaćanja na fiskalnoj vagi.
 • Zemlja - izabrati zemlju u kojoj je sjedište partnera.
 • Pravna osoba - upisati naziv pravne osobe. Ako je u sustavu Oblak već upisana pravna osoba s takvim nazivom, možete je izabrati iz padajućeg izbornika, a zatim trebate kliknuti na polje 'Puni naziv' kako bi se prikazali svi podaci o toj pravnoj osobi. Dakle, ne morate ih unositi, ali ih možete ispraviti ukoliko su netočni. Ako pravna osoba nije upisana u sustav, onda u ovo polje, umjesto naziva upišite OIB i sami ispunite ostale podatke.
 • Naziv - uobičajeni naziv pravne osobe.
 • Puni naziv - upisati puni naziv pravne osobe.
 • Vrsta pravne osobe - odabrati vrstu pravne osobe.
 • 1. Ovlaštena osoba - upisati ime i prezime prve ovlaštene osobe.
 • Funkcija - upisati funkciju prve ovlaštene osobe.
 • 2. Ovlaštena osoba - upisati ime i prezime druge ovlaštene osobe.
 • Funkcija - upisati funkciju druge ovlaštene osobe.
 • Aktivan - označiti ako je pravna osoba aktivna (nije brisana iz registra).
 • Obračun - izabrati razdoblje obračuna usluga koje se plaćaju predujmom. Ako se usluge obračunavaju samo po izvršenju, onda ostavite prazno.
 • Oznake - dodijeliti jednu ili više unaprijed definiranih oznaka po kojima možete tražiti pravne osobe (partnere).

2. Adresa

Ovdje se upisuje adresa i podaci za kontaktiranje pravne osobe. Upisuje se slijedeće:

 • Ulica - naziv ulice u kojoj se nalazi sjedište partnera.
 • Broj - kućni broj
 • Dodatak broju - dodatak kućnom broju, ako postoji (npr. /1A).
 • Naselje - odabrati naselje u kojem se nalazi sjedište partnera.
 • Poštanski broj - poštanski broj sjedišta.
 • Mjesto - naziv pošte
 • Telefon - telefonski broj partnera (centrale, ako postoji).
 • Fax - broj telefaksa.
 • Email - službena email adresa za komunikaciju s partnerom.
 • Web stranica - adresa (URL) web stranice, ako postoji. Klikom na tipku pored možete otvoriti web stranicu u novoj kartici preglednika.

3. Napomene

 • Napomena - ovdje možete upisivati razne napomene vezane za partnera. Ove napomene su samo za vašu internu upotrebu.

4. Kontakti

U ovu karticu je ugrađen pod-sustav za unos kontakt osoba i njihovih podataka. Detalji se nalaze na poveznici Kontakti. Za svaku kontakt osobu koja je zatražila pristup vašim podacima (cjeniku) možete dati dozvolu pristupa tako da označite polje Dozvola. Dozvolu možete bilo kada ukinuti, tako da skinete istu oznaku.

5. Aktivnosti

Ova kartica prikazuje svu korespondenciju i ostale aktivnosti koje su vezane za partnera. Tu se nalaze sve poruke koje ste razmjenjivali s kontakt osobama ovog partnera i sve bilješke koje ste napravili u procesu prodaje. Ovdje, također, možete upisivati sve nove poruke koje dobivate ili šaljete partneru. Tu možete vidjeti i poruke koje je generirao sustav kao i sve zahtjeve za pomoć. Više uputa naći ćete na stranicama Aktivnosti i evidencija-usluga.

6. Kampanje

Ovdje se nalazi lista prodajnih kampanja u kojima je bio ili je trenutno uključen vaš partner. Za korištenje ovih podataka potrebno je uključiti modul Prodaja (CRM).

7. Usluge sa paušalnim obračunom

Ovdje možete upisati sve ugovorene usluge koje paušalno obračunavate ovom partneru (klijentu/korisniku). Upisuju se slijedeći podaci:

 • Odjel - izabrati odjel iz kojeg se vade cijene usluga.
 • Usluga - izabrati uslugu iz šifrarnika.
 • Količina - upisati količinu usluge u jedinici mjere iz šifrarnika. Ako je jedinica mjere 'mj' (mjesečno), onda se usluga naplaćuje za svaki započeti mjesec. Ako je jedinica mjere 'dan' onda je cijena izražena po danu i obračunska jedinica je dan (mjesec se razbija na dane).
 • Cijena - upisati cijenu po obračunskoj jedinici izraženu u izabranoj valuti.
 • Valuta - izabrati valutu u kojoj je izražena cijena usluge.
 • Početak - datum početka korištenja usluge.
 • Završetak - datum završetka korištenja usluge.

Za korištenje ovih podataka potrebno je uključiti modul evidencija-usluga.Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.