Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

hr:oblak:politicke-stranke [21/08/2018 08:28] (trenutno)
Redak 1: Redak 1:
 +====== Političke stranke ======
 +
 +|{{:​oblak:​stranke_c.png?​100 |}}Modul Političke stranke dio je sustava [[hr:​oblak:​default-home]] čija je primarna namjena evidencija članova, simpatizera i birača prema teritorijalnom ustroju i izbornim jedinicama te komunikaciju s članovima putem SMS-a, emaila i newslettera. Uz primarnu namjenu, sustav omogućuje jednostavno obavljanje ostalih aktivnosti kao što su vođenje blagajni, članarina, donacija itd.|
 +
 +Modul se sastoji od sljedećih cjelina:
 +
 +===== Šifrarnici =====
 +  * **[[hr:​oblak:​sifarnici-tel]]** - Telefonski imenik potencijalnih birača
 +
 +===== Osnovni podaci =====
 +  * **[[hr:​oblak:​sistem-pod]]** - Podaci o političkoj stranci
 +  * **[[hr:​oblak:​sistem-oj]]** - Podaci o organizacijskim jedinicama političke stranke
 +  * **[[hr:​oblak:​sifarnici-part]]** - Podaci o poslovnim partnerima - donatorima
 +  * **[[hr:​oblak:​sifarnici-blag]]** - Program za održavanje podataka o blagajnama
 +  * **[[hr:​oblak:​sifarnici-ut]]** - Održavanje podataka o stranačkim tijelima ​
 +  * **[[hr:​oblak:​sifarnici-funk]]** - Održavanje podataka o funkcijama u stranci
 +  * **[[hr:​oblak:​sifarnici-tags]]** - Održavanje oznaka koje se mogu dodjeljivati članovima i biračima
 +
 +===== Dnevno =====
 +  * **[[hr:​oblak:​stranke-clanovi]]** - evidencija podataka o članovima stranke, komunikacija i razni ispisi
 +  * **[[hr:​oblak:​stranke-biraci]]** - evidencija podataka o biračima koje su aktivirali pojedini članovi stranke
 +  * **[[hr:​oblak:​blagajne-don_fo]]** - upis i pregled podataka o donacijama od fizičkih osoba (dozvoljene i nedozvoljene)
 +  * **[[hr:​oblak:​blagajne-don_par]]** - upis i pregled podataka o donacijama od pravnih osoba (dozvoljene i nedozvoljene)
 +  * **[[hr:​oblak:​blagajne-blag]]** - program za vođenje blagajni (uplate, isplate, dnevnik, izvještaji...)
 +
 +===== Sustav =====
 +  * **[[hr:​oblak:​users-index]]** - održavanje podataka o korisnicima sustava i njihovim pravima pristupa pojedinim programima
 +  * **[[hr:​oblak:​sifarnici-email]]**:​ ovdje možete definirati poruke koje sustav šalje automatski.
 +===== Postupci =====
 +
 +  * **[[hr:​oblak:​stranke:​Postupak učlanjivanja putem web pristupnice]]**
 +  * **[[hr:​oblak:​Slanje email i SMS poruka]]**
  


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.