Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Ovo je stara izmjena dokumenta!


Nadzorne knjige

Dio modula: Nadzorne knjige.

Svaka tvrtka koja se bavi izravnim ulaganjima ili kreditnim poslovima u inozemstvu dužna je voditi odgovarajuće nadzorne knjige. Ovaj program omogućava jednostavan upis podataka i ispis nadzornih knjiga u obliku PDF dokumenata.

Tražilica

Tražilica se sastoji od dvije kartice:

1. Traži

Pretraživanje nadzornih knjiga moguće je po slijedećim podacima:

 • Vrsta knjige - izabrati vrstu nadzorne knjige za koju želite vidjeti ili unositi podatke.
 • Godina - prikazuju se podaci izabrane godine.
 • Partner - prikazuju se podaci za izabranog partnera.

2. Ispisi

Kartica sadrži tipke za ispis odgovarajućih nadzornih knjiga. To su <Kniga izravnih ulaganja> i <Knjiga kreditnih poslova>. Klikom na tipku otvorit će se dijalog u kojem možete izabrati godinu za koju želite izabranu nadzornu knjigu.

Primjer ispisa.

Lista

Na listi se prikazuju slijedeći podaci:

 • Datum - datum upisa stavke
 • Partner - poslovni partner - klijent
 • Iznos - iznos stavke
 • Valuta - valuta iznosa

Obrazac

Obrazac za unos i održavanje podataka razlikuje se od knjige do knjige. Slijede podaci koji se obavezno unose u svaku nadzornu knjigu:

 • Datum
 • Partner
 • Oznaka isprave
 • Datum isprave
 • Datum izvršenja
 • Iznos
 • Valuta
 • Način plaćanja
 • Provizija %
 • Datum izv. HNB-u

Slijede podaci nadzorne knjige za izravna ulaganja:

 • Vrsta izravnog ulaganja
 • Način izravnog ulaganja
 • Tržišna vrijednost
 • Datum prijenosa dobiti
 • Iznos dobiti
 • Datum plaćanja poreza
 • Iznos poreza
 • Datum prijenosa stečajne mase
 • Iznos stečajne mase

Nadzorna knjiga za kreditne poslove traži slijedeće podatke:

 • Ugovoreni iznos kredita
 • Valuta
 • Vrsta kredita
 • Vrsta transakcije
 • Ugovoreni rok korištenja (mj)
 • Ugovoreni rok otplate (mj)
 • Ugovorena kamata %
 • Planirana svota kamata
 • Troškovi kredita
 • Osiguranje naplate
 • Datum obračuna kamate
 • Iznos obračunate kamate


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.