Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

hr:oblak:kase-rac [21/08/2018 08:30] (trenutno)
Redak 1: Redak 1:
 +====== Računi ======
 +
 +Program je dio modula [[hr:​oblak:​fiskalni-uredaji]],​ a služi za ručni unos računa (bez naplatnog uređaja).
 +
 +Pomoću ovog programa možete unositi račune za prodaju roba i usluga, te vidjeti i ispisati odgovarajuće izvještaje.
 +Tekst koji se ispisuje na kraju svakog računa, možete definirati u opciji [[hr:​oblak:​sifarnici-txt]].
 +
 +===== Tražilica =====
 +Sastoji se od uobičajene dvije kartice:
 +
 +==== ~Traži~ ====
 +Pretraživanje ostvarenog prometa na fiskalnim uređajima, moguće je prema slijedećim kriterijima:​
 +
 +  * **Operater** - izaberite operatera (prodavača) za kojeg želite vidjeti promet koji je ostvario.
 +  * **Broj** - ako tražite određeni račun, upišite njegov broj.
 +  * **Od datuma** - upišite početni datum razdoblja za koje želite vidjeti promet. Podrazumijeva se današnji datum.
 +  * **Do datuma** - upišite krajnji datum razdoblja za koje želite vidjeti promet. Podrazumijeva se današnji datum.
 +  * **Status** - izaberite status računa koje želite na listi. To mogu biti svi računi, samo oni koji su prošli fiskalizaciju ili samo oni koji nisu fiskalizirani. Ove zadnje treba označiti i ručno fiskalizirati ili pričekati da ih [[hr:​oblak:​start]] sam fiskalizira. Automatska fiskalizacija pokreće se svakih 8 sati.
 +
 +==== ~Ispisi~ ====
 +Ova kartica sadrži 5 tipki koje daju različite PDF dokumente o ostvarenom prometu na fiskalnim uređajima.
 +  * **Financijski izvještaj** - daje financijski izvješaj o prodaji u izabranom razdoblju za odjel, naplatno mjesto i operatera.
 +  * **Pregled prodanih artikala** - daje pregled prodanih i otpremljenih artikala u izabranom razdoblju za odjel, naplatno mjesto i operatera.
 +  * **Pregled izdanih artikala** - daje pregled artikala izdanih na otpremnicu za jednog ili sve kupce (partnere).
 +  * **Pregled dnevnih prometa** - daje financijski pregled prometa po danima za izabrano razdoblje i odjel.
 +  * **Porez na potrošnju (PP-MI-PO)** - ispisuje se PP-MI-PO obrazac za izabrani odjel, godinu i mjesec.
 +
 +===== Lista =====
 +Na listi se prikazuju najosnovniji podaci o izdanim računima, a to su: Broj, Datum izdavanja, Iznos, Način plaćanja (NP), Ime i Prezime operatera (prodavača) i Partner. ​
 +
 +U svakom redu nalaze se po tri tipke sa slijedećim funkcijama:
 +  * {{:​oblak:​ispisr1-r2.png|}} - tipka služi za ispis dokumenta (računa ili otpremnice),​ ako je u dokument upisan [[hr:​oblak:​sifarnici-part|partner]]. Partner (kupac) se može upisati na naplatnom uređaju, ili ovdje kroz opciju "​ispravi"​ (treća tipka).
 +  * {{:​oblak:​e-potpisr1-r2.png|}} - ova tipka služi za slanje R1 ili R2 računa na elektronsko potpisivanje. U tom slučaju ne trebate račun printati i slati kupcu običnom poštom, nego će kupac dobiti email obavijest s poveznicom na kojoj može preuzeti elektronski potpisani račun. Osim kao PDF dokument, račun može preuzeti u XML formatu i "​uvući"​ ga u svoj informatički sustav na daljnju obradu. Time se štedi vrijeme, papir i novac. Da biste bili član sustava za elektronsko potpisivanje,​ trebate se učlaniti na [[https://​www.moj-eracun.hr/​|Moj eračun]] što ćemo rado učiniti umjesto vas.
 +  * {{:​oblak:​ispraviti.png|}} - izdani računi se mogu mijenjati sve dok se na zaključe. Nakon toga mogu se samo stornirati. Upravo zato imate ovu tipku. Postupak je opisan u slijedećem poglavlju.
 +
 +==== Naknadna fiskalizacija nefiskaliziranih računa ====
 +
 +Račun se u pravilu fiskalizira odmah po zaključivanju. U iznimnim situacijama,​ kada se se račun nije fiskalizirao,​ potrebno je u roku 48 sati od izdavanja računa provesti naknadnu fiskalizaciju.
 +
 +Ispred svakog računa nalazi se polje za označavanje koje vam omogućuje da označite nekoliko računa i pošaljete ih na fiskalizaciju klikom na tipku <​Fiskaliziraj>​ koja se nalazi na dnu liste. To možete uraditi sa računima koji još nisu fiskalizirani (izaberete odgovarajući status u tražilici). Fiskalizirani računi se neće ponovo fiskalizirati. Računi koji se plaćaju transakcijski,​ neće se fiskalizirati,​ ali će se zaključiti.
 +
 +===== Obrazac =====
 +
 +U ovom programu, obrazac služi za prikaz svih detalja pojedinog dokumenta, za upis podatka o partneru (kupcu) i za storno cijelog dokumenta. Obrazac je podijeljen na tri kartice:
 +
 +==== 1. Dokument ====
 +Na kartici su prikazani slijedeći podaci:
 +
 +  * **Broj** - broj dokumenta sastoji se od tri dijela koji su propisani Zakonom i odvojeni kosom crtom. Prvi dio je redni broj dokumenta. Drugi dio je oznaka poslovnog prostora i vrste dokumenta, a treći dio je redni broj naplatnog mjesta (lokacije). (Npr. 9/​P002175/​1).
 +  * **Datum** - prikazuje se datum dokumenta
 +  * **Datum i vrijeme izdavanja** - ovdje je datum i vrijeme izdavanja dokumenta.
 +  * **Iznos** - ukupni iznos u kunama.
 +  * **Način plaćanja** - oznaka načina plaćanja (G - gotovina, T - transakcijski račun).
 +  * **Operater** - oznaka operatera (prodavača) koji je izdao račun ili otpremnicu.
 +  * **Zaposlenik** - ime i prezime zaposlenika (operatera) koji je izdao račun ili otpremnicu.
 +  * **Partner** - u ovo polje možete upisati naziv kupca, ako želite izdati R1 ili R2 račun. Takav račun možete ispisati kao PDF dokument ili ga poslati na e-potpis.
 +
 +==== 2. Porezi i naknade ====
 +U ovoj kartici nalaze se tri tablice s prikazanim porezima i naknadama. Svaka porezna stopa ima svoj stupac i svoje podatke. Ovi podaci poslani su poreznoj upravi kroz postupak fiskalizacije.
 +
 +==== 3. Podaci fiskalizacije ====
 +U ovoj kartici prikazani su podaci koji su nastali postupkom fiskalizacije i značajni su samo za otkrivanje eventualnih grešaka prilikom fiskalizacije.
 +
 +Ispod kartica prikazane su sve stavke i ukupni iznos dokumenta. U stavkama se prikazuje: Šifra, Naziv, Količina, Jedinica mjere (JM) i Cijena artikla kao i ukupni iznos za artikl. ​
 +
 +==== 4. XML dokumenti ====
 +
 +Ovdje se nalaze svi XML dokumenti zahtjeva za fiskalizaciju i dobiveni odgovori. Ovi podaci se ne mogu unositi niti mijenjati.
 +
 +===== Postupak izrade računa =====
 +
 +Način dodjele datuma računa moguće je postaviti zasebno za svaki odjel na jedan od dva načina:
 +
 +  - automatski dobiva trenutni datum
 +  - ručni upis datuma
 +
 +**Napomene**:​
 +  * kod svih računa koji nemaju transakcijski način plaćanja, datum računa je automatski trenutni datum jer ti računi idu na fiskalizaciju
 +  * kod ručnog upisa datuma (retroaktivno) vrši se provjera slijednosti datuma, tj. onemogućuje se upis datuma koji je raniji od zadnjeg upisanog datuma
 +  * datum računa se zadaje kod **Zaključivanja** računa (datum zaključivanja je ujedno i datum računa)
 +  * broj računa ide slijedom **Zaključivanja** računa
 +
 +Račun se izrađuje u nekoliko koraka:
 +
 +==== 1. Unos zaglavlja ====
 +
 +Upisati sve podatke u zaglavlje i kliknuti na tipku <​Prihvati>​. Obzirom da se svi računi koji nemaju transakcijski način plaćanja odmah fiskaliziraju,​ nije moguće upisati datum stariji od današnjeg. Program će automatski zapisati današnji datum. Zaglavlje računa će se upisati bez broja računa. Takvo zaglavlje možete ispravljati i dodavati nove stavke na račun, sve dok ne kliknete na tipku <​Zaključi>​. Nakon toga, račun se više ne može mijenjati ni brisati. Može se samo stornirati klikom na tipku <​Storno>​.
 +
 +==== 2. Unos stavki ====
 +Za unos stavki trebate na listi računa kliknuti na tipku {{:​oblak:​ispraviti.png?​nolink|}}. To će dovesti obrazac sa zaglavljem računa kojeg možete ispravljati ili brisati. Ispod zaglavlja nalazi se prazna lista stavki s tipkom <​Dodaj>​ za unos novih stavki računa. Stavke možete mijenjati, brisati i dodavati nove, sve dok ne potvrdite račun. To znači da račun s velikim brojem stavki možete pisati u nekoliko navrata, bez straha da ćete izgubiti ono što ste upisali.
 +
 +==== 3. Potvrđivanje računa ====
 +Kada ste upisali sve stavke i kada ste pregledom ispisanog računa utvrdili ispravnost podataka, kliknite na tipku <​Zaključi>​. Time ste izradili račun koji je dobio broj i datum. Ako je način plaćanja '​Novčanice',​ račun će se automatski u tom trenutku fiskalizirati. Takav račun možete ispisati (i ako imate opciju poslati računa na elektronsko potpisivanje i dostavu).
 +
 +Nezavršene račune, također, možete ispisivati i pregledavati. Ti računi nisu važeći računi sve dok ih ne zakljuičite kada će dobiti svoj redni broj.
  


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.