Korisnički alati

Site alati


hr:oblak:kase-gart

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice.

Poveznica na ovu usporedbu

hr:oblak:kase-gart [21/08/2018 08:29] (trenutno)
Redak 1: Redak 1:
 +====== Grupe roba/usluga ======
 +Dio modula: [[hr:oblak:fiskalni-uredaji]], [[hr:oblak:prodaja-crm]], [[hr:oblak:zadaci-tms]].
 +
 +Program služi za upis i održavanje podataka o grupama artikala ili usluga koje se prodaju preko naplatnih uređaja [[vage:fiskalna_vaga_sunmicro_fiscal|SunMicroFiscal]] ili [[registar_blagajne:micra_dt|MicraDt]]. 
 +
 +===== Tražilica =====
 +
 +Tražilica ima samo jednu karticu i dva polja za unos podataka po kojima je moguće pretraživanje grupa artikala:
 +
 +  * **Vrsta** - ovdje treba izabrati vrstu fiskalnog uređaja za kojeg se prikazuju podaci. Uvijek će se prikazati isti podaci, a razlika je samo u šifri grupe. Kase i vage imaju različite mogućnosti prepoznavanja grupa. Kasa ima kapacitet od 100 grupa, a vaga 10 grupa. Ostavite prazno za prikaz grupa koje se ne prodaju preko naplatnih uređaja.
 +  * **Naziv** - prikazat će se samo one grupe čiji naziv sadrži ovdje upisanu riječ.
 +
 +Na dnu kartice, ispod tipke <Traži>, nalazi se tipka <Ispis grupa artikala> koja daje PDF dokument sa svim upisanim grupama artikala.
 +
 +===== Lista =====
 +
 +Na listi se prikazuju slijedeći podaci: Šifra, SunMicroFiscal Grupa ili MicraDt grupa i Naziv. Podaci se mogu ispravljati klikom na tipku s olovkom i brisati, ako nema ni jednog artikla u toj grupi. Nove grupe možete upisati klikom na tipku <Dodaj> koja se, kao i uvijek, nalazi iznad liste.
 +
 +===== Obrazac =====
 +Obrazac služi za unos novih podataka ili ispravak postojećih. Upisuju se slijedeća polja:
 +
 +  * **Šifra** - uobičajena šifra grupe artikala koja se koristi izvan sustava naplatnih uređaja.
 +  * **MicraDt grupa** - grupa artikala za registar blagajnu MicraDt (0-99).
 +  * **SunMicroFiscal grupa** - grupa artikala za fiskalnu vagu SunMicroFiscal (0-9).
 +  * **Naziv** - naziv grupe.
 +  * **Dozvoljeni manjak VP %** - postotak dozvoljenog manjka u veleprodaji. Trenutno se ne koristi.
 +  * **Dozvoljeni manjak MP %** - postotak dozvoljenog manjka u maloprodaji. Trenutno se ne koristi.
  
hr/oblak/kase-gart.txt · Zadnja izmjena: 21/08/2018 08:29 (vanjsko uređivanje)