Korisnički alati

Site alati


hr:oblak:kase-gart

Grupe roba/usluga

Dio modula: Fiskalni uređaji, Prodaja (CRM), Zadaci (TMS).

Program služi za upis i održavanje podataka o grupama artikala ili usluga koje se prodaju preko naplatnih uređaja SunMicroFiscal ili MicraDt.

Tražilica

Tražilica ima samo jednu karticu i dva polja za unos podataka po kojima je moguće pretraživanje grupa artikala:

  • Vrsta - ovdje treba izabrati vrstu fiskalnog uređaja za kojeg se prikazuju podaci. Uvijek će se prikazati isti podaci, a razlika je samo u šifri grupe. Kase i vage imaju različite mogućnosti prepoznavanja grupa. Kasa ima kapacitet od 100 grupa, a vaga 10 grupa. Ostavite prazno za prikaz grupa koje se ne prodaju preko naplatnih uređaja.
  • Naziv - prikazat će se samo one grupe čiji naziv sadrži ovdje upisanu riječ.

Na dnu kartice, ispod tipke <Traži>, nalazi se tipka <Ispis grupa artikala> koja daje PDF dokument sa svim upisanim grupama artikala.

Lista

Na listi se prikazuju slijedeći podaci: Šifra, SunMicroFiscal Grupa ili MicraDt grupa i Naziv. Podaci se mogu ispravljati klikom na tipku s olovkom i brisati, ako nema ni jednog artikla u toj grupi. Nove grupe možete upisati klikom na tipku <Dodaj> koja se, kao i uvijek, nalazi iznad liste.

Obrazac

Obrazac služi za unos novih podataka ili ispravak postojećih. Upisuju se slijedeća polja:

  • Šifra - uobičajena šifra grupe artikala koja se koristi izvan sustava naplatnih uređaja.
  • MicraDt grupa - grupa artikala za registar blagajnu MicraDt (0-99).
  • SunMicroFiscal grupa - grupa artikala za fiskalnu vagu SunMicroFiscal (0-9).
  • Naziv - naziv grupe.
  • Dozvoljeni manjak VP % - postotak dozvoljenog manjka u veleprodaji. Trenutno se ne koristi.
  • Dozvoljeni manjak MP % - postotak dozvoljenog manjka u maloprodaji. Trenutno se ne koristi.
hr/oblak/kase-gart.txt · Zadnja izmjena: 21/08/2018 08:29 (vanjsko uređivanje)

Stranični alati