Korisnički alati

Site alati


hr:oblak:kase-fis

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice.

Poveznica na ovu usporedbu

hr:oblak:kase-fis [21/08/2018 08:19] (trenutno)
Redak 1: Redak 1:
 +====== Pregled izdanih računa ili otpremnica ======
 +
 +Ovo je centralni dio modula [[hr:oblak:fiskalni-uredaji]].
 +
 +Pomoću ovog programa možete vidjeti i ispisati sve podatke vezane za prodaju preko fiskalnih uređaja kao što su fiskalne vage [[vage:fiskalna_vaga_sunmicro_fiscal|SunMicroFiscal]] i registar blagajne [[registar_blagajne:micra_dt|MicraDt]]. Možete imati nekoliko ovih uređaja na raznim prodajnim mjestima, a sve podatke o prodaji možete vidjeti ovdje.
 +
 +===== Tražilica =====
 +Sastoji se od uobičajene dvije kartice:
 +
 +==== ~Traži~ ====
 +Pretraživanje ostvarenog prometa na fiskalnim uređajima, moguće je prema slijedećim kriterijima:
 +
 +  * **Vrsta dokumenta** - izaberite da li želite vidjeti račune ili otpremnice.
 +  * **Odjel** - izaberite odjel za koji želite listu prodaje. Ako ništa ne izaberete, prikazat će se promet za sve odjele.
 +  * **Naplatno mjesto** - izaberite naplatno mjesto za koje želite vidjeti promet.
 +  * **Operater** - izaberite operatera (prodavača) za kojeg želite vidjeti promet koji je ostvario.
 +  * **Broj** - ako tražite određeni račun, upišite njegov broj.
 +  * **Od datuma** - upišite početni datum razdoblja za koje želite vidjeti promet. Podrazumijeva se današnji datum.
 +  * **Do datuma** - upišite krajnji datum razdoblja za koje želite vidjeti promet. Podrazumijeva se današnji datum.
 +  * **Status** - izaberite status računa koje želite na listi. To mogu biti svi računi, samo oni koji su prošli fiskalizaciju ili samo oni koji nisu fiskalizirani. Ove zadnje treba označiti i ručno fiskalizirati ili pričekati da ih [[hr:oblak:start]] sam fiskalizira. Automatska fikslizacija pokreće se svakih 8 sati.
 +
 +==== ~Ispisi~ ====
 +Ova kartica sadrži 6 tipki koje daju različite PDF dokumente o ostvarenom prometu na fiskalnim uređajima.
 +  * **[[hr:oblak:kase-fis:Financijski izvještaj]]** - daje financijski izvješaj o prodaji u izabranom razdoblju za odjel, naplatno mjesto i operatera.
 +  * **Pregled prodanih artikala** - daje pregled prodanih i otpremljenih artikala u izabranom razdoblju za odjel, naplatno mjesto i operatera.
 +  * **Pregled izdanih artikala** - daje pregled artikala izdanih na otpremnicu za jednog ili sve kupce (partnere).
 +  * **Pregled dnevnih prometa** - daje financijski pregled prometa po danima za izabrano razdoblje i odjel.
 +  * **Ispis računa kase** - ispisuju se kopije svih računa izdanih na kasi za određeno razdoblje, odjel, naplatno mjesto i operatera.
 +  * **Porez na potrošnju (PP-MI-PO)** - ispisuje se PP-MI-PO obrazac za izabrani odjel, godinu i mjesec.
 +  * **Ispis računa vage** - ispisuju se kopije svih računa izdanih na vagi za određeno razdoblje, odjel, naplatno mjesto i operatera. Neophodno ribarima za traženje poticaja.
 +
 +===== Lista =====
 +Na listi se prikazuju najosnovniji podaci o dokumentima izdanim na naplatnim uređajima, a to su: Broj, Datum izdavanja, Iznos, Način plaćanja (NP), Ime i Prezime operatera (prodavača) i Partner (ako je izdan R1-R2 račun ili otpremnica). 
 +
 +U svakom redu nalaze se po tri tipke sa slijedećim funkcijama:
 +  * {{:oblak:ispisr1-r2.png|}} - tipka služi za ispis računa. Ispisati se mogu i računi koji nisu zaključeni.
 +  * {{:oblak:e-potpisr1-r2.png|}} - ova tipka služi za slanje R1 ili R2 računa na elektronsko potpisivanje. U tom slučaju ne trebate račun printati i slati kupcu običnom poštom, nego će kupac dobiti email obavijest s poveznicom na kojoj može preuzeti elektronski potpisani račun. Osim kao PDF dokument, račun može preuzeti u XML formatu i "uvući" ga u svoj informatički sustav na daljnju obradu. Time se štedi vrijeme, papir i novac. Da biste bili član sustava za elektronsko potpisivanje, trebate se učlaniti na [[https://www.moj-eracun.hr/|Moj eračun]] što ćemo rado učiniti umjesto vas.
 +  * {{:oblak:ispraviti.png|}} - zaključeni računi se ne mogu brisati ni mijenjati, ali se može čitav dokument stornirati.
 +
 +==== Naknadna fiskalizacija nefiskaliziranih računa ====
 +
 +Ukoliko se jedan ili više računa nije fiskaliziralo potrebno je u roku 48 sati od izdavanja računa provesti naknadnu fiskalizaciju.
 +
 +Ispred svakog računa nalazi se polje za označavanje koje vam omogućuje da označite nekoliko računa i pošaljete ih na fiskalizaciju klikom na tipku <Fiskaliziraj> koja se nalazi na dnu liste. To možete uraditi sa računima koji još nisu fiskalizirani (izaberete odgovarajući status u tražilici). Fiskalizirani računi se neće ponovo fiskalizirati.
 +
 +===== Obrazac =====
 +
 +U ovom programu, obrazac služi za prikaz svih detalja pojedinog dokumenta, za upis podatka o partneru (kupcu) i za storno cijelog računa. Obrazac je podijeljen na tri kartice:
 +
 +==== 1. Dokument ====
 +Unos računa obavlja se u nekoliko koraka:
 +  - najprije se unose podaci u zaglavlje računa.
 +  - nakon toga se poziva ispravak računa
 +  - i unose se pojedine stavke računa
 +Unos traje sve dok se račun ne zaključi klikom na tipku <Zaključi>. Nakon toga se više ne može mijenjati, ali se može stornirati.
 +
 +U zaglavlje se unose slijedeći podaci:
 +
 +  * **Datum** - datum izdavanja računa.
 +  * **Partner** - izabrati kupca kojemu se izdaje račun. Za gotovinske račune dobro je otvoriti jednu šifru za sve "nepoznate" kupce.
 +  * **Opis** - kratki opis računa (nije neophodan).
 +  * **Način plaćanja** - oznaka načina plaćanja (G - gotovina, T - transakcijski račun).
 +  * **Rok plaćanja** - datum do kojeg treba platiti račun.
 +  * **Zaposlenik** - ime i prezime zaposlenika (operatera) koji je izdao račun.
 + 
 +Unos stavki započinje klikom na tipku <Dodaj>. Prije toga uđete u ispravak računa da dobijete zaglavlje i listu eventualno upisanih stavki.
 +
 +Upisuju se slijedeći podaci:
 +  * **Stavka** - upisati redni broj stavke
 +  * **Roba ili usluga** - izabrati robu ili uslugu
 +  * **Količina** - upisati količinu
 +  * **Cijena** - pojavljuje se samo ako je dozvoljen slobodan unos cijene.
 +  * **Popust** - upisuje se postotak popusta.
 +
 +Svi ostali podaci se automatski izračunavaju i popunjavaju. Klikom na tipku <Prihvati>, stavka se trajno zapisuje. Stavke se mogu dodavati, brisati i mijenjati sve dok se račun na zaključi.
 +==== 2. Porezi i naknade ====
 +U ovoj kartici nalaze se tri tablice s prikazanim porezima i naknadama. Svaka porezna stopa ima svoj stupac i svoje podatke. Ovi podaci poslani su poreznoj upravi kroz postupak fiskalizacije.
 +
 +==== 3. Podaci fiskalizacije ====
 +U ovoj kartici prikazani su podaci koji su nastali postupkom fiskalizacije i značajni su samo za otkrivanje eventualnih grešaka prilikom fiskalizacije.
 +
 +Ispod kartica prikazane su sve stavke i ukupni iznos dokumenta. U stavkama se prikazuje: Šifra, Naziv, Količina, Jedinica mjere (JM) i Cijena artikla kao i ukupni iznos za artikl. 
 +
 +==== 4. XML dokumenti ====
 +
 +Ovdje se nalaze svi XML dokumenti zahtjeva za fiskalizaciju i dobiveni odgovori. Ovi podaci se ne mogu unositi niti mijenjati.
  
hr/oblak/kase-fis.txt · Zadnja izmjena: 21/08/2018 08:19 (vanjsko uređivanje)