Korisnički alati

Site alati


hr:oblak:epu-index

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice.

Poveznica na ovu usporedbu

hr:oblak:epu-index [21/08/2018 08:30] (trenutno)
Redak 1: Redak 1:
 +====== Zahtjevi za pomoć ======
 +
 +Sastavni dio modula: [[hr:oblak:zadaci-tms]]. Modul je nemjenjen serviserima, a služi za praćenje i izvršenje usluga. Klijentima nije dostupan.
 +
 +===== Tražilica =====
 +
 +Tražilica se sastoji od slijedećih polja za unos kriterija:
 +
 +  * **Status** - ovdje možete izabrati da se na listi prikažu Svi zahtjevi ili samo oni s izabranim statusom:
 +    - Otvoreni - to su zahtjevi koji nemaju upisan datum zatvaranja i ne ulaze u mjesečni obračun.
 +    - Zatvoreni - imaju upisan datum zatvaranja i ulaze u mjesečni obračun ili su već obračunati.
 +    - Obračunati - to su zatvoreni i obračunati zahtjevi. Više se ne smiju mijenjati.
 +    - Ne obračunati - to su zatvoreni zahtjevi, ali još nisu obračunati.
 +    - U radu - to su otvoreni zahtjevi kod kojih je pokrenuta "štoperica" za mjerenje utrošenog vremena.
 +    - Nepoznati - to su zahtjevi za koje se još ne zna od kojeg klijenta i kontakt osobe su došli (kontakt osoba s tom email adresom još nije upisana u adresar).
 +    - Ne raspoređeni - ove zahtjeve nije preuzeo niti jedan serviser niti su kome raspoređeni.
 +    - Neodređeno plaćanje - za ove zahtjeve još nije određeno da li se naplaćuju ili podliježu garanciji. Mjesečni obračun se neće obaviti dok ima ovakvih zahtjeva.
 +  * **Partner** - prikazuju se zahtjevi koji su došli od izabranog partnera.
 +  * **Kontakt** - prikazuju se zahtjevi koji su došli od izabrane kontakt osobe.
 +  * **Serviser** - prikazuju se zahtjevi koji su dodjeljeni izabranom serviseru.
 +  * **Od datuma** - prikazuju se zahtjevi koji su otvoreni NAKON upisanog datuma.
 +  * **Do datuma** - prikazuju se zahtjevi koji su otvoreni PRIJE upisanog datuma.
 +
 +
 +===== Lista =====
 +Na listi su prikazani svi zahtjevi za pomoć koje ste odabrali u tražilici tako da su najnoviji zahtjevi na vrhu liste. Prikazuju se slijedeći podaci:
 +  * **Otvoreno** - datum i vrijeme otvaranja zahtjeva.
 +  * **Zatvoreno** - datum i vrijeme zatvaranja zahtjeva. 
 +  * **Partner** - partner (klijent) koji je poslao zahtjev za pomoć.
 +  * **Predmet** - predmet zahtjeva kako ga je odredio klijent.
 +  * **R** - oznaka da li je predmet u radu (uključena štoperica).
 +  * **Min** - broj utrošenih minuta. Ažurira se prilikom zaustavljanja štoperice i prilikom zatvaranja zahtjeva.
 +
 +===== Obrazac =====
 +
 +Služi za unos i održavanje osnovnih podataka o zahtjevima za pomoć. Iznad obrasca, pored uobičajene tipke <Natrag>, nalaze se još dvije tipke:
 +
 +{{:oblak:start.jpg?nolink|}} - služi za uključivanje štoperice. Ako je štoperica uključena, na istom mjestu pojavljuje se tipka za isključivanje {{:oblak:stop.jpg?nolink|}}.\\
 +{{:oblak:prilog.jpg?nolink|}} - služi za pregled priloga koji su poslani uz zahtjev (slike, pdf, txt dokumenti), njihovo održavanje i dodavanje novih priloga. Priloge možete preuzeti na svoje računalo ili pogledati u odgovarajućem pregledniku.
 +
 +Obrazac se sastoji od dvije kartice:
 +
 +==== 1. Zahtjev za pomoć ====
 +Sastoji se od polja koja je popunio podnositelj zahtjeva za pomoć (kontakt osoba partnera) i polja koja treba popuniti serviser. Zahtjev za pomoć može stići telefonom ili faksom. U tom slučaju, serviser treba ispuniti sve podatke.
 +
 +  * **Otvoreno** - datum i vrijeme otvaranja zahtjeva za pomoć.
 +  * **Partner** - izabrati partnera koji je uputio zahtjev. Prije toga, mora biti upisan u [[hr:oblak:sifarnici-part]]. Sustav na osnovu email adrese pošiljatelja zahtjeva, prepoznaje partnera i kontakt osobu (pod uvjetom da se već nalaze u bazi).
 +  * **Kontakt** - izabrati kontakt osobu partnera. Prije toga treba biti upisana kao kontakt osoba tog partnera.
 +  * **Email** - email adresa sa koje je stigao zahtjev.
 +  * **Teretiti** - izabrati partnera koji će platiti račun. Ponekad knjigovodstveni ured podnese zahtjev za pomoć u ime svog klijenta, ali račun plaća njihov klijent.
 +  * **Predmet** - upisati naziv uređaja, programa, usluge za koju se traži pomoć.
 +  * **Tekst** - što preciznije opisati problem koji se pojavio i u kojim okolnostima.
 +  * **Serviser** - izabrati servisera koji će riješiti problem ili pružiti pomoć. Da bi se netko pojavio kao serviser, mora mu se u 'Korisnicima' označiti da smije koristiti ovaj program. To isto vrijedi i za 'superusera' i 'admina'.
 +  * **Usluga** - izabrati vrstu usluge koja će se fakturirati. Usluge trebaju biti upisane u [[hr:oblak:kase-art]].
 +  * **Opis** - ovdje serviser opisuje riješenje problema ili pomoć koju je pružio. Opis se prilaže uz specifikaciju računa.
 +  * **Utrošeno minuta** - prikazuje se koliko minuta je utrošeno za obavljanje posla. Podaci se vade iz aktivnosti (pokretanje i zaustavljanje štoperice).
 +  * **Naplatiti** - ovdje se označava da li pruženu uslugu treba naplatiti ili ne. U međuvremenu može biti neodređeno, ali prije mjesečnog obračuna se mora odrediti.
 +  * **Zatvoreno** - upisati datum i vrijeme zatvaranja zahtjeva za pomoć. U trenutku zatvaranja šalje se email obavijest podnositelju zahtjeva.
 +
 +==== 2. Aktivnosti ====
 +
 +Ovdje se bilježe sve aktivnosti i sva korespondencija vezana za određeni predmet (zahtjev za pomoć). Svako uključivanje i isključivanje štoperice se automatski zapisuje. Kroz ovaj sustav serviseri trebaju slati poruke klijentima.
 +
 +=== Lista ===
 +Na listi aktivnosti prikazani su slijedeći podaci:
 +
 +  * Oznaka za ulazni ili izlazni podatak {{:oblak:izlaz.png?nolink|}}.
 +  * Vrsta podatka (sustav, email, sms, telefon, fax)
 +  * **Datum** - datum i vrijeme slanja ili primanja poruke (aktivnosti).
 +  * **Predmet** - naslov poruke - događaja.
 +  * **Tekst** - tekst poruke.
 +  * **Referent** - serviser.
 +  * **ZZP** - oznaka predmeta (zahtjeva za pomoć).
 +
 +Poruke i aktivnosti se mogu brisati ili ispravljati pomoću obrasca.
 +
 +=== Obrazac ===
 +
 +Obrazac služi za unos novih poruka - aktivnosti ili ispravljanje postojećih. Ponekad će se dogoditi da serviser uključi štopericu, ali je zaboravi isključiti po završetku posla, ili obavi posao, a da niti ne uključi štopericu. U takvim slučajevima, treba se koristiti obrascem za upis ili ispravak podataka o aktivnostima. Svi ispravci vremena, uzet će se u obzir prilikom zatvaranja zahtjeva.
 +
 +U obrazac se mogu unositi slijedeći podaci:
 +
 +  * **Zahtjev za pomoć** - ne unosi se, nego se prikazuje oznaka predmeta.
 +  * **Kontakt** - izabrati kontakt osobu, ako šaljete poruku.
 +  * **Ulaz/izlaz** - izabrati izlaz, ako šaljete poruku ili upisujete zaustavljanje štoperice. Za pokretanje štoperice birate 'Ulaz'.
 +  * **Vrsta** - za štopericu birate 'Sustav', a ostalo prema potrebi. Ako izaberete 'email' poslat će se email poruka.
 +  * **Datum i vrijeme** - upisuje se datum i vrijeme nastanka poruke - početka aktivnosti.
 +  * **Predmet** - za štopericu upisati START ili STOP. Za sve ostalo ostaviti oznaku predmeta (naročito ako šaljete email poruku).
 +  * **Tekst** - tekst poruke.
 +  * **Referent** - serviser (ne upisuje se)
  
hr/oblak/epu-index.txt · Zadnja izmjena: 21/08/2018 08:30 (vanjsko uređivanje)