Korisnički alati

Site alati


hr:oblak:ekv-pn

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice.

Poveznica na ovu usporedbu

hr:oblak:ekv-pn [21/08/2018 08:27] (trenutno)
Redak 1: Redak 1:
 +====== Putni nalog ======
 +
 +Dio modula: [[hr:oblak:putni-nalozi]].
 +
 +Program služi za otvaranje putnih naloga, sastavljanje izvješća o izvršenju zadatka te unos i obračun troškova putovanja.
 +
 +===== Tražilica =====
 +
 +Sastoji se od samo jedne kartice i nekoliko polja za pretraživanje putnih naloga:
 +
 +  * **Zaposlenik** - možete dobiti putne naloge za izabranog zaposlenika ili za sve zaposlenike.
 +  * **Od datuma** - prikazuje putne naloge koji nisu stariji od upisanog datuma.
 +  * **Do datuma** - prikazuje putne naloge koji nisu mlađi od upisanog datuma.
 +  * **Odredište** - prikazuje putne naloge čije odredište sadrži upisani pojam.
 +  * **Svrha** - prikazuje putne naloge čija svrha sadrži upisani pojam.
 +
 +Nakon postavljanja kriterija za pretraživanje, kliknite na tipku <Traži> i na desnoj strani dobit ćete listu putnih naloga koji zadovoljavaju postavljene uvjete.
 +Ovdje postoji još jedna tipka <Pregled> koja za iste postavljene uvjete daje pregled putnih naloga kao PDF dokument s time da u ovaj pregled ulaze samo zaključeni (obračunati) putni nalozi.
 +
 +
 +===== Lista =====
 +
 +Na listi se prikazuju slijedeći podaci: Broj (putnog naloga), Otvoren (datum), Zaposlenik i Odredište. U svakom retku liste nalaze se tipke {{:oblak:ispisr1-r2.png|}} za ispis putnog naloga i {{:oblak:ispraviti.png|}} za ispravak i dodavanje novih podataka nakon otvaranja naloga.
 +
 +Iznad liste nalazi se tipka <Dodaj> koja služi za otvaranje novog naloga. Ovu tipku mogu vidjeti samo oni korisnici koji imaju dozvolu za otvaranje (upis) novog naloga. Dozvole se određuju u programu [[hr:oblak:users-index#dokumenti]].
 +
 +===== Obrazac =====
 +Zbog svoje prirode i složenosti podataka, obrazac je podijeljen na sedam kartica. Prilikom otvaranja putnog naloga klikom na tipku <Dodaj> prikazuje se samo prvi obrazac. Nakon otvaranja naloga, slijedi njegov ispis i putovanje. Po završetku putovanja, treba upisati ostale podatke i napraviti obračun. Na kraju se putni nalog zaključuje, što može učiniti samo ovlaštena osoba. Drugim riječima, ovlaštena osoba otvara i zatvara putni nalog, a ostali mogu ispuniti podatke u svoj nalog.
 +
 +Program može poslužiti i za naknadno otvaranje i obračun putnih naloga.
 +
 +==== 1. Putni nalog ====
 +U ovoj kartici ispunjavaju se svi podaci potrebni za otvaranje putnog naloga. Nakon otvaranja, putni nalog se može printati tipkom {{:oblak:ispisr1-r2.png|}} i dostaviti zaposleniku koji ga treba imati sa sobom tijekom putovanja.
 +
 +Traže se slijedeći podaci:
 +
 +  * **Zaposlenik** - izabrati zaposlenika koji ide na službeni put.
 +  * **Otvaranje** - upisati datum otvaranja putnog naloga.
 +  * **Planirano dana** - upisati koliko dana je planirano putovanje.
 +  * **Prijevoz** - upisati vrstu prijevoza koji se koristi.
 +  * **Vozilo** - ako se koristi osobni automobil izabrati jedan od ponuđenih ili upisati novi (klikom na tipku <**+**>).
 +  * **Početak** - upisati datum početka putovanja.
 +  * **Završetak** - upisati datum završetka putovanja.
 +  * **Odredište** - upisati odredište putovanja.
 +  * **Svrha** - upisati svrhu putovanja.
 +  * **Predujam** - upisati iznos koji je isplaćen kao predujam za putovanje (decimalna točka).
 +  * **Rok podnošenja** - upisati rok podnošenja izvješća nakon završenog putovanja (u danima).
 +
 +Klikom na tipku <Prihvati>, ako su svi podaci ispravni, nalog će biti otvoren i možete ga isprintati.
 +
 +==== 2. Inozemne dnevnice ====
 +Ova kartica sadrži podsustav za unos podataka o inozemnim dnevnicama. Možete je preskočiti, ako niste putovali u inozemstvo. Ove podatke možete ispravljati i brisati sve dok se nalog ne zaključi, odnosno dok se ne upiše datum zatvaranja naloga u kartici obračun
 +.
 +Obrazac podsustava sadrži slijedeća polja:
 +
 +  * **Zemlja** - izaberite jednu od ponuđenih zemalja. Za ove zemlje imamo upisane vrijednosti dnevnica i obračunsku valutu. Ukoliko putujete u zemlju koja nije na listi, molimo vas da nas o tome obavijestite kako bismo mogli ažurirati podatke koji su vam potrebni.
 +  * **Početak** - upišite datum početka putovanja. Na primjer: 10 2 16 što će se pretvoriti u 10.02.2016.
 +  * **Završetak** - upišite datum završetka putovanja na isti način.
 +  * **Valuta** - možete upisati svoju valutu, ako smatrate da ponuđena nije ispravna.
 +  * **Broj ino dnevnica** - program će ga izračunati iz upisanih datuma početka i završetka.
 +  * **Cijena u valuti** - cijena jedne dnevnice izražena u upisanoj valuti. Možete promijeniti, ako smatrate da prikazana cijena nije odgovarajuća.
 +  * **Tečaj** - tečaj se pojavljuje iz tečajne liste HNB (srednji tečaj). Možete ga promijeniti, ako treba.
 +  * **Cijena u kunama** - izračunat će se cijena u kunama za jednu dnevnicu.
 +
 +Ako putujete u više zemalja i u njima se zadržavate dovoljno dugo za obračun pola dnevnice, onda za svaku zemlju upišite svoje podatke pazeći da točno upišete vrijeme početka i završetka putovanja u određenoj zemlji.
 +
 +==== 3. Vožnje ====
 +U ovoj kartici nalazi se podsustav za upis podataka o vožnjama, ako ste kao prijevoz koristili osobni automobil (privatni ili službeni). Za korištenje privatnog automobila, priznat će vam se troškovi korištenja, a za službeni trebate priložiti račune za gorivo. Upisuju se isti podaci kao za [[hr:oblak:ekv-index]], a to su slijedeća polja:
 +
 +  * **Zaposlenik** - ovaj podatak ne upisujete jer je već upisan u putni nalog.
 +  * **Vozilo** - ovaj podatak, također, ne upisujete jer dio putnog naloga.
 +  * **Početak** - upisati datum i vrijeme početka vožnje. Smijete upisati nešto kao: 21 3 16 7 30 što će se pretvoriti u 21.03.2016 07:30:00. Ako kliknete direktno na ovo polje, dobit ćete kalendar za upis datuma i vremena. Na ovo polje možete doći bez klikanja pomoću tipke <TAB> (dvije mimoilazeće strelice u gornjem lijevom dijelu tipkovnice). Na slijedeće polje također preskočite tipkom <TAB>.
 +  * **Relacija** - izaberite relaciju. U polje padajućeg izbornika možete upisati dio naziva za brže pretraživanje. Nakon izbora relacije, pojavit će se ostali podaci. Ako vaša relacija nije ponuđena u padajućem izborniku, možete upisati novu [[hr:oblak:ekv-rel|relaciju]] klikom na tipku <**+**>.
 +  * **Svrha** - možete promijeniti svrhu po svojoj želji.
 +  * **Završetak** - možete upisati svoje vrijeme završetka, ako je vožnja trajala dulje od predviđene.
 +  * **Kilometara** - možete upisati svoj broj prijeđenih kilometara, ako ste morali zaobilaziti.
 +  * **Naknada po km** - možete upisati naknadu po km, ako ova ne odgovara.
 +  * **Početna kilometraža** - možete upisati početnu kilometražu, ako je znate, inače ostavite prazno.
 +  * **Završna kilometraža** - možete upisati završnu kilometražu ili ostavite prazno.
 +  * **Putni nalog** - ovaj podatak ne upisujete, ali ga možete vidjeti zbog provjere ispravnosti.
 +
 +Možete vidjeti da ovdje ne upisujete troškove cestarine, trajekta i parkiranja. Takve podatke upisujete u kartici ~Troškovi~.
 +
 +Ako prakticirate retroaktivno upisivati putne naloge, što ne bi smjeli, onda najprije upišite sve pune naloge s pripadajućim vožnjama, a nakon toga upišite ostale vožnje u [[hr:oblak:ekv-index|evidenciju korištenja vozila]].
 +
 +==== 4. Troškovi ====
 +Ova kartica sadrži podsustav za unos raznih opravdanih troškova na putovanju (osim dnevnica i korištenja vozila). Ovdje upisujete troškove cestarina, goriva za službeni automobil, ulaznica, javnog prijevoza, računi za noćenje itd.
 +
 +Upisuju se slijedeći podaci:
 +  * **Redoslijed** - proizvoljni broj kojim se određuje redoslijed ispisa na obračunu putnih troškova.
 +  * **Opis** - opis troška (do 128 znakova).
 +  * **Valuta** - izabrati valutu u kojoj je trošak iskazan. Ako je trošak u kunama, onda ostavite prazno.
 +  * **Tečaj** - program će donijeti odgovarajući tečaj HNB za datum završetka putovanja. Ako to ne odgovara, možete upisati neki drugi tečaj. Za kune upišite 1.
 +  * **Iznos u valuti** - upišite iznos troška u valuti.
 +  * **Iznos** - program će izračunati iznos u kunama prema upisanom tečaju.
 +
 +Za svaki upisani trošak trebate imati dokaz (račun) i priložiti ga uz putni nalog. Sve priloge trebate evidentirati u kartici ~Prilozi~. 
 +
 +==== 5. Prilozi ====
 +Svaki trošak putovanja treba biti dokazan prilogom (račun). U priloge možete uvrstiti i ostale dokumente koji dokazuju izvršenje zadatka. U podsustav se unose slijedeći podaci:
 +
 +  * **Redoslijed** - ovdje upisati broj koji će poslužiti kao redoslijed ispisa na obračunu putnih troškova.
 +  * **Opis** - opisati sadržaj priloga (do 128 znakova).
 +
 +
 +==== 6. Izvješće ====
 +
 +Ova kartica sadrži samo jedno polje u koje upisujete tekstualno izvješće o izvršenju zadatka. Nekoliko rečenica je sasvim dovoljno. 
 +
 +==== 7. Obračun ====
 +Klikom na ovu karticu pokreće se proces obračuna i rezultati se prikazuju u obrascu. Obračun obuhvaća domaće i strane dnevnice, troškove korištenja automobila i ostale upisane troškove. Da bi troškovi bili pravilno obračunati, prije otvaranja ove kartice treba upisati i ažurirati sve ostale podatke.
 +
 +U obračun se upisuju slijedeća polja:
 +
 +  * **Broj tuzemnih dnevnica** - program će izračunati i prikazati broj domaćih dnevnica.
 +  * **Broj ino dnevnica** - program će izračunati i prikazati broj inozemnih dnevnica.
 +  * **Cijena tuzemne dnevnice** - prikazuje se priznata cijena domaće dnevnice.
 +  * **Iznos ino dnevnica** - prikazuje se ukupni iznos inozemnih dnevnica preračunat u kune po srednjem tečaju HNB na datum završetka putovanja (odnosno po tečaju kojeg ste sami upisali).
 +  * **Ukupni troškovi** - prikazuju se ukupni troškovi u kunama izračunati po gornjem principu.
 +  * **Ukupno prijevoz** - prikazuju se ukupni troškovi korištenja privatnog automobila.
 +  * **Zatvaranje** - ovdje upisati datum zatvaranja naloga. Sve dok ne upišete ovaj datum, možete mijenjati podatke u putnom nalogu. Nakon toga, nalog možete samo stornirati i napraviti novi.
 +
 +Sve izračunate podatke možete prepraviti svojim brojkama, ako ste sigurni da znate što radite i da ćete tako dobiti ispravno obračunate putne troškove.
 +
 +Na kraju možete ponovo isprintati putni nalog s obračunom putnih troškova. Na slijedećoj slici možete vidjeti izgled gotovog obračuna.
 +{{:oblak:putninalogispis.png|}}
  
hr/oblak/ekv-pn.txt · Zadnja izmjena: 21/08/2018 08:27 (vanjsko uređivanje)