Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Čarobnjak za otvaranje nove tvrtke

Ovo je serija od tri obrasca koji služe za otvaranje nove pravne osobe (klijenta) u sustavu Oblak.

1. Vaši osobni podaci

Obzirom da ste registrirani korisnik Vaše ime i prezime je već poznato, ali nedostaju neki drugi obavezni podaci:

 • OIB - upišite svoj OIB.
 • Ulica i kućni broj - upišite ulicu i kućni broj svog prebivališta.
 • Naselje prebivališta - upišite mjesto u kojem živite. Kliknite na jedno od ponuđenih.
 • Spol - izaberite spol kojem pripadate.

Kliknite na tipku <Prihvati> koja će otvoriti slijedeći obrazac.

2. Osnovni podaci o pravnoj osobi

Ovdje trebate upisati osnovne podatke o svojoj tvrtki, obrtu, udrugi ili političkoj stranci za koju želite koristiti Oblak aplikacije.

Na vrhu obrasca nalazi se tipka <Natrag> kojom se možete vratiti na prethodni obrazac i ispraviti podatke. U ovom obrascu traže se slijedeći podaci:

 • OIB - upisati ispravan OIB tvrtke, obrta, udruge, stranke…(pravne osobe)
 • Naziv - upisati naziv tvrtke ili obrta
 • Vrsta pravne osobe - izabrati kojoj vrsti pravnih osoba pripada tvrtka koju upisujete
 • Ulica - upisati ulicu sjedišta tvrtke
 • Broj - upisati kućni broj sjedišta
 • Dodatak broju - upisati dodatak broj (npr. /A)
 • Naselje - izabrati naselje sjedišta
 • 1. Ovlaštena osoba - upisati ime i prezime prve ovlaštene (odgovorne) osobe

Klikom na tipku <Prihvati> otvara se slijedeći obrazac.

3. Dodatni podaci o pravnoj osobi

Ostalo je još nekoliko dodatnih podataka koje treba upisati da bi sve ispravno funkcioniralo:

 • Kratki naziv - kratki naziv tvrtke (26 znakova). Koristi se za ispis računa u fiskalnim uređajima.
 • U sustavu PDV-a - označiti ako je pravna osoba u sustavu pdv-a.
 • IBAN lista - upisati sve IBAN oznake žiro računa pravne osobe.
 • Obračun prema napl. naknadi - označiti ako se obračun pdv-a radi prema naplaćenoj naknadi.
 • Porezna ispostava - izabrati poreznu ispostavu nadležnu za praćenje pravne osobe.

Klikom na tipku <Prihvati> provjerava se ispravnost podataka i upis u sustav Oblak. Na ovaj način je upisana minimalna količina podataka. Najbolje je da prvom prilikom dopunite podatke koji će vam biti potrebni za normalan rad. To možete učiniti u slijedećim opcijama:

 • Vaše ime > Moji podaci - vaši osobni podaci
 • Osnovni podaci > Tvrtke - podaci o vašoj tvrtki ili obrtu
 • Osnovni podaci > Odjeli - podaci o odjelima koji postoje u vašoj tvrtki
 • Osnovni podaci > Zaposlenici - podaci o zaposlenicima. Sada ste upisani samo vi.

Prije početka normalnog korištenja Oblaka trebate uključiti one module koje želite koristiti. Modul možete uključiti najmanje na mjesec dana.Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.