Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Predmeti ponude

Dio modula: Prodaja (CRM).

Ovdje se definiraju predmeti ponude, odnosno predložak za automatsku izradu ponude. Za jedan predmet ponude možete pokrenuti više prodajnih kampanja koje se mogu odvijati istovremeno ili u različitim razdobljima.

U obrazac se unose slijedeći podaci:

  • Naziv - služi za raspoznavanje predmeta ponude.
  • Stavke - ovdje se pojavljuje padajući izbornik sa postojećim artiklima i uslugama u kojem možete izabrati sve stavke koje će ići na ponudu.
  • Uvjeti ponude - upišite tekst koji će se prikazati na dnu ponude. Svaki paragraf koji završite sa <Enter>, prikazat će se u posebnom redu.

Prodaja možete pretraživati po predmetima ponude.Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.