Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
hr:brix:web_shop_integracija [24/10/2019 13:30]
Zoran Spoja [Web Shop Integracija]
hr:brix:web_shop_integracija [24/10/2019 13:34] (trenutno)
Zoran Spoja [Web Shop Integracija]
Redak 6: Redak 6:
     * Ukoliko postoji onda se koristi postojeći kupac (partner) u Brix-u. Ako ne otvara se novi kupac (partner).     * Ukoliko postoji onda se koristi postojeći kupac (partner) u Brix-u. Ako ne otvara se novi kupac (partner).
     * Ukoliko kupac u web shopu nema upisanu email adresu, u Brix-u će se uvijek otvoriti novi kupac.     * Ukoliko kupac u web shopu nema upisanu email adresu, u Brix-u će se uvijek otvoriti novi kupac.
-  * Nakon uvoza podataka o robi (artiklima),​ **obavezno** treba provjeriti podatke uvezenih artikala i njihovih varijacija. Naročito podatke o //{JM}//, //​{Kontrolna količina}// ​//{Faktor konverzije u JM zalihe}//, Neispravni podaci prouzročit će greške prilikom zaključivanja računa.+  * Nakon uvoza podataka o robi (artiklima),​ **obavezno** treba provjeriti podatke uvezenih artikala i njihovih varijacija. Naročito podatke o **//{JM}//, //​{Kontrolna količina}//​//{Faktor konverzije u JM zalihe}//, ​//​{Zalihe}//​ i //{U prodaji}//​**. ​Neispravni podaci prouzročit će greške prilikom zaključivanja računa.


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.