Korisnički alati

Site alati


hr:brix:web_shop_integracija
Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice.

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
hr:brix:web_shop_integracija [08/08/2019 15:53]
Zoran Spoja
hr:brix:web_shop_integracija [24/10/2019 13:34]
Zoran Spoja [Web Shop Integracija]
Redak 6: Redak 6:
     * Ukoliko postoji onda se koristi postojeći kupac (partner) u Brix-u. Ako ne otvara se novi kupac (partner).     * Ukoliko postoji onda se koristi postojeći kupac (partner) u Brix-u. Ako ne otvara se novi kupac (partner).
     * Ukoliko kupac u web shopu nema upisanu email adresu, u Brix-u će se uvijek otvoriti novi kupac.     * Ukoliko kupac u web shopu nema upisanu email adresu, u Brix-u će se uvijek otvoriti novi kupac.
 +  * Nakon uvoza podataka o robi (artiklima), **obavezno** treba provjeriti podatke uvezenih artikala i njihovih varijacija. Naročito podatke o **//{JM}//, //{Kontrolna količina}//, //{Faktor konverzije u JM zalihe}//, //{Zalihe}// i //{U prodaji}//**. Neispravni podaci prouzročit će greške prilikom zaključivanja računa.


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.
hr/brix/web_shop_integracija.txt · Zadnja izmjena: 24/10/2019 13:34 od Zoran Spoja