Korisnički alati

Site alati


hr:brix:web_shop_integracija
Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice.

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Zadnja izmjena Novije izmjene na obje strane
hr:brix:web_shop_integracija [08/08/2019 15:53]
Zoran Spoja
hr:brix:web_shop_integracija [24/10/2019 13:30]
Zoran Spoja [Web Shop Integracija]
Redak 6: Redak 6:
     * Ukoliko postoji onda se koristi postojeći kupac (partner) u Brix-u. Ako ne otvara se novi kupac (partner).     * Ukoliko postoji onda se koristi postojeći kupac (partner) u Brix-u. Ako ne otvara se novi kupac (partner).
     * Ukoliko kupac u web shopu nema upisanu email adresu, u Brix-u će se uvijek otvoriti novi kupac.     * Ukoliko kupac u web shopu nema upisanu email adresu, u Brix-u će se uvijek otvoriti novi kupac.
 +  * Nakon uvoza podataka o robi (artiklima), **obavezno** treba provjeriti podatke uvezenih artikala i njihovih varijacija. Naročito podatke o //{JM}//, //{Kontrolna količina}// i //{Faktor konverzije u JM zalihe}//, Neispravni podaci prouzročit će greške prilikom zaključivanja računa.


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.
hr/brix/web_shop_integracija.txt · Zadnja izmjena: 24/10/2019 13:34 od Zoran Spoja