Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Brix

Web Shop Integracija

Napomena:

  • Kod uvoz podataka o kupcima iz web shopa, kontrolira se da li u Brix-u postoji kupac (partner) sa istom email adresom.
    • Ukoliko postoji onda se koristi postojeći kupac (partner) u Brix-u. Ako ne otvara se novi kupac (partner).
    • Ukoliko kupac u web shopu nema upisanu email adresu, u Brix-u će se uvijek otvoriti novi kupac.


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.