Korisnički alati

Site alati


hr:brix:vat_exemption:oslobodenja
Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice.

Poveznica na ovu usporedbu

hr:brix:vat_exemption:oslobodenja [23/01/2020 08:22] (trenutno)
Zoran Spoja stvoreno
Redak 1: Redak 1:
 +====== Oslobođenja PDV-a ======
 +
 +^ Obavljene usluge u treće zemlje | Ne podliježe obračunu PDV-a prema čl.17.st.1. i čl.19.-25. Zakona o PDV-u.\\  (prijenos porezne obaveze - reverse charge)  |
 +^ Isporuka dobara unutar EU (prijeđen prag isporuke) (B2C) | Ne podliježe obračunu PDV-a prema čl.13.st.3. i st.4. Zakona o PDV-u.\\  (prijenos porezne obveze - reverse charge)  |
 +^ Usluga prijevoza dobara povezane s izvozom | Ne podliježe obračunu PDV-a prema čl.45.st.1. Zakona o PDV-u.  |
 +^ Kamate po odobrenim zajmovima | amate po odobrenim zajmovima  |
 +^ Obavljene usluge fizičkoj osobi u treće zemlje (B2C) | Ne podliježe obračunu PDV-a prema čl.24.st.1. Zakona o PDV-u.  |
 +^ Isporuke novih prijevoznih sredstava u EU | Ne podliježe obračunu PDV-a prema čl.41.st.1.t.b). Zakona o PDV-u  |
 +^ Primljeni predujam iz EU za buduću isporuku dobra i obavljenu uslugu | Ne podliježe obračunu PDV-a prema čl.38. Pravilnika o PDV-u  |
 +^ Dani predujmovi za buduće isporuke dobara ili obavljene usluge | Ne podliježe obračunu PDV-a prema čl.38. Pravilnika o PDV-u.  |
 +^ Obavljene usluge unutar EU (PPO) | "Ne podliježe obračunu PDV-a prema čl.17.st.1. Zakona o PDV-u.\\  (prijenos porezne obveze - reverse charge)  |
 +^ Primljeni predujam u vezi s izvozom dobara | Ne podliježe obračunu PDV-a prema članku 39. Pravilnika o PDV-u.  |
 +^ Medicinska njega (neovisno o pravnom obliku) | Ne podliježe obračunu PDV-a prema članku 39. stavke 1. točke c) Zakona o PDV-u.  |
 +^ Ostale usluge djelatnosti od javnog interesa iz čl.39.st.1.toč.f) do r) | Ne podliježe obračunu PDV-a prema članku 39. stavke 1. od točke f) do r) Zakona o PDV-u.  |
 +^ Putničke agencije – posebni postupak | Poseban postupak oporezivanja – putničke agencije temeljem odredbi čl.79.st.4. Zakona o PDV-u.  |
 +^ Odšteta (naknada štete) | Ne podliježe obračunu PDV-a prema čl.25. Pravilnika o PDV-u.  |
 +^ Sastavljanje i postavljanje dobara u  EU | Ne podliježe obračunu PDV-a prema čl.13.st.10. Zakona o PDV-u.  |
 +^ Trostrani posao (isporuka koju obavi prvi isporučitelj) | "Ne podliježe obračunu PDV-a prema čl.10.st.1. Zakona o PDV-u.\\  (prijenos porezne obveze - reverse charge)  |
 +^ Usluge ostalih djelatnosti iz čl.40.st.1. | Ne podliježe obračunu PDV-a prema čl.40.st.1. Zakona on PDV-a.  |
 +^ Isporuka dobara i usluga za diplomatska predstavništva | Ne podliježe obračunu PDV-a prema čl.48.st.1.t.a) Zakona o PDV-u.  |
 +^ Reeksport  | Ne podliježe obračunu PDV-a prema čl.4.st.1. Zakona o PDV-u.   |
 +^ Isporuka građevina i zemljišta (osim isporuka prije prvog nastanjenja/korištenja) | Ne podliježe obračunu PDV-a prema čl.40.st.1.t.j) Zakona o PDV-u.  |
 +^ Isporuka zemljišta (osim građevinskog) | Ne podliježe obračunu PDV-a prema čl.40.st.1.t.k) Zakona o PDV-u.  |
 +^ Najam stambenih prostora za stambene svrhe | Ne podliježe obračunu PDV-a prema čl.40.st.1.t.l) Zakona o PDV-u.  |
 +^ Prolazne stavke (javnobilježničke pristojbe, biljezi i sl.) | Ne podliježe obračunu PDV-a prema čl.33.st.3. Zakona o PDV-u.  |
 +^ Izvoz dobara (treće zemlje) | Ne podliježe obračunu PDV-a sukladno čl.45.st.1. Zakona o PDV-u.  |
 +^ Usluge dentalnih tehničara (neovisno o pravnom obliku) | Ne podliježe obračunu PDV-a prema članku 39. stavke 1. točke e) Zakona o PDV-u.  |
 +^ Poštanske usluge | Ne podliježe obračunu PDV-a prema članku 39. stavke 1. točke a) Zakona o PDV-u.  |
 +^ Isporuka dobara unutar EU (PPO) | "Ne podliježe obračunu PDV-a prema čl.41.st.1.t.a) Zakona o PDV-u.\\  (prijenos porezne obveze - reverse charge)"  |
 +^ ??? Gratis isporuke dobara/obavljene usluge | Ne podliježe obračunu PDV-a prema čl.33.st.1. Zakona o PDV-u  |
 +^ ??? Gratis uzorci i pokloni čija vrijednost nije veća od 160,00 kn | Ne podliježe obračunu PDV-a prema čl.7.st.4. Zakona o PDV-u  |
 +^ Posebni postupak oporezivanja marže iz članka 95. | Posebni postupak oporezivanja marže za rabljena dobra, umjetnička djela, kolekconarske i antikne predmete prema čl.95. - čl.103. Zakona o PDV-u.  |
 +^ Isporuka dobara unutar EU sa montažom | Ne podliježe obračunu PDV-a prema čl.13.st.10. Zakona o PDV-u.  |
 +^ EU Projekti | Oslobođeno plaćanja PDV-a prema čl. 198. Pravilnika o PDV-u.  |
 +^ Bolnička i medicinska njega (bolnice i sl.) | Ne podliježe obračunu PDV-a prema članku 39. stavke 1. točke b) i stavke 3. Zakona o PDV-u.  |
 +
  


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.
hr/brix/vat_exemption/oslobodenja.txt · Zadnja izmjena: 23/01/2020 08:22 od Zoran Spoja