Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Korisnici

~PROGRAMI~

Korisnik koji nije administrator ima pristup samo programima koji mu je administrator tvrtke “uključio” u kartici ~PROGRAMI~ obrasca korisnici. Takav korisnik inicijalno u izborniku nema programa već isklučivo mogućnost ispravaka svojih podataka u obrascu Moji podaci koji se poziva klikom na ikonu u gornjem desnom kutu prozora.

Programi su podjeljene na kartice čiji naslov odgovara naslovu grupe programa u glavnmom izborniku.Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.