Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

hr:brix:upis_datuma [07/10/2019 12:45] (trenutno)
Zoran Spoja stvoreno
Redak 1: Redak 1:
 +[[hr:​brix:​start]] **|** [[hr:​brix:​prvi_koraci]]
 +====== Upis datuma ======
 +
 +Upis datuma u obrascima Brix-a moguć je //izravnim upisom datuma// u polje ili //odabirom datuma iz skočnog kalendara//​.
 +
 +===== Izravni upis datuma =====
 +
 +Izravni upis datuma prihvaća bilo koji od sljedećih formata: "​22/​01/​2019",​ "​22/​1/​19",​ "22 1 2019", "​22,​1,​19",​ "​22.1.2019",​ "​22a1b19...\\
 +**Napomene:​**\\
 +  * Godina se može upisati kao dvoznamenkasti ili četveroznamenkasti broj
 +  * Bilo koji karakter, osim broja, se može upisati izmešu dana, mjeseca i/ili godine.
 +
 +===== Odabir datuma iz skočnog kalendara =====
 +
 +Skočni kalendar se prikazuje aktiviranjem {{:​hr:​brix:​calendar-grey.png?​direct&​20|}} ikone prikazane unutar polja za upis datuma.
 +
 +{{:​hr:​brix:​kalendar.png?​200|}}
 +
 +Skočni kalendar prikazuje prethodno upisan datum u punom plavom krugu. Današnji datum se prikazuje u plavoj kružnici.
 +
 +**Napomena:​**\\
 +  * Brzi odabir današnjeg datuma omogućen je bijelom ikonom u obliku kalendara, smješten desno u naslovu skočnog kalendara.
  


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.