Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
hr:brix:sunmicro [13/06/2019 09:59]
Zoran Spoja
hr:brix:sunmicro [05/03/2020 09:06] (trenutno)
Zoran Spoja [Fiskalna vaga SunMicro Fiscal]
Redak 2: Redak 2:
 ====== Fiskalna vaga SunMicro Fiscal ====== ====== Fiskalna vaga SunMicro Fiscal ======
  
-Poslovna aplikacija **SunMicro Fiscal** u kombinaciji sa fiskalnom vagom [[hr:​vage:​Fiskalna vaga SunMicro Fiscal|SunMicro Fiscal]] omogućuje kompletnu evidenciju prodaje robe. Funkcionalnost se može proširiti sa poslovnim aplikacijama [[hr:brix:Veleprodaja ​maloprodaja]] s kojima se prodaja na fiskalnoj vagi integrira u materijalno poslovanje i evidencije zalihe robe.+Poslovna aplikacija **SunMicro Fiscal** u kombinaciji sa fiskalnom vagom [[hr:​vage:​Fiskalna vaga SunMicro Fiscal|SunMicro Fiscal]] omogućuje kompletnu evidenciju prodaje robe. Funkcionalnost se može proširiti sa poslovnim aplikacijama [[hr:brix:Maloprodaja]] ​[[hr:​brix:​Veleprodaja]] s kojima se prodaja na fiskalnoj vagi integrira u materijalno poslovanje i evidencije zalihe robe.
  
 Aplikaciju čine sljedeći programi: Aplikaciju čine sljedeći programi:


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.