Korisnički alati

Site alati


hr:brix:sunmicro

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice.

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
hr:brix:sunmicro [13/06/2019 09:59]
Zoran Spoja
hr:brix:sunmicro [21/04/2020 13:29] (trenutno)
Zoran Spoja [Fiskalna vaga SunMicro Fiscal]
Redak 2: Redak 2:
 ====== Fiskalna vaga SunMicro Fiscal ====== ====== Fiskalna vaga SunMicro Fiscal ======
  
-Poslovna aplikacija **SunMicro Fiscal** u kombinaciji sa fiskalnom vagom [[hr:vage:Fiskalna vaga SunMicro Fiscal|SunMicro Fiscal]] omogućuje kompletnu evidenciju prodaje robe. Funkcionalnost se može proširiti sa poslovnim aplikacijama [[hr:brix:Veleprodaja maloprodaja]] s kojima se prodaja na fiskalnoj vagi integrira u materijalno poslovanje i evidencije zalihe robe.+Poslovna aplikacija **SunMicro Fiscal** u kombinaciji sa fiskalnom vagom [[hr:vage:Fiskalna vaga SunMicro Fiscal|SunMicro Fiscal]] omogućuje kompletnu evidenciju prodaje robe. Funkcionalnost se može proširiti sa poslovnim aplikacijama [[hr:brix:Maloprodaja]] [[hr:brix:Veleprodaja]] s kojima se prodaja na fiskalnoj vagi integrira u materijalno poslovanje i evidencije zalihe robe.
  
 Aplikaciju čine sljedeći programi: Aplikaciju čine sljedeći programi:
Redak 11: Redak 11:
   * [[hr:brix:employees]]   * [[hr:brix:employees]]
   * [[hr:brix:price_lists]]   * [[hr:brix:price_lists]]
-  * [[hr:brix:Fiskalni uređaji dnevni prometi|Dnevni prometi]]+  * [[hr:brix:daily_bills]]
   * [[hr:brix:delivery_notes]]   * [[hr:brix:delivery_notes]]
  
  
  
hr/brix/sunmicro.1560412796.txt.gz · Zadnja izmjena: 13/06/2019 09:59 od Zoran Spoja